夢醒時分 / Mộng tỉnh thời phân / Ảo mộng tình yêu – Trác Y Đình

你說你愛了不該愛的人

nǐ shuō nǐ ài liǎo bù gāi ài de rén

Nhĩ thuyết nhĩ ái liễu bất cai ái đích nhân

Ngươi nói ngươi đã yêu người không nên yêu

.

你的心中滿是傷痕

nǐ de xīnzhōng mǎn shì shānghén

Nhĩ đích tâm trung mãn thị thương ngân

Nên trong tim ngươi đều là vết thương

.

你說你犯了不該犯的錯

nǐ shuō nǐ fàn liǎo bù gāi fàn de cuò

Nhĩ thuyết nhĩ phạm liễu bất cai phạm đích thác

Ngươi nói ngươi đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải

.

心中滿是悔恨

xīnzhōng mǎn shì huǐhèn

Tâm trung mãn thị hối hận

Nên trong tim đều là hối hận

.

你說你嘗盡了生活的苦

nǐ shuō nǐ cháng jǐnle shēnghuó de kǔ

Nhĩ thuyết nhĩ thường tận liễu sinh hoạt đích khổ

Ngươi nói ngươi đã nếm trải hết nỗi khổ trên đời

.

找不到可以相信的人

zhǎo bù dào kěyǐ xiāngxìn de rén

Trảo bất đáo khả vị tưởng tín đích nhân

Nên tìm không được người mình có thể tin tưởng

.

你說你感到萬分沮喪

nǐ shuō nǐ gǎndào wànfēn jǔsàng

Nhĩ thuyết nhĩ cảm đáo vạn phần trở táng

Ngươi nói ngươi đã cảm thấy hết mực chán chường

.

甚至開始懷疑人生

shènzhì kāishǐ huáiyí rénshēng

Thậm chí khai thủy hoài nghi nhân sinh

Đến mức còn bắt đầu hoài nghi cuộc đời này

.

早知道傷心總是難免的

zǎo zhīdào shāngxīn zǒng shì nánmiǎn de

Tảo tri đạo thương tâm tổng thị nan miễn đích

Nếu đã sớm biết luôn khó tránh khỏi phải thương tâm

.

你又何苦一往情深

nǐ yòu hékǔ yīwǎngqíngshēn

Nhĩ hựu hà khổ nhất vãng tình thâm

Sao ngươi còn khổ sở yêu đến sâu đậm như thế

.

因為愛情總是難捨難分

yīnwèi àiqíng zǒng shì nán shě nán fēn

Nhân vi ái tình tổng thị nan xả nan phân

Bởi vì tình yêu luôn khó vứt bỏ, khó quên đi

.

何必在意那一點點溫存

hébì zàiyì nà yīdiǎn diǎn wēncún

Hà tất tại ý na nhất điểm điểm ôn tồn

Sao cứ phải bận tâm một chút êm đềm như vậy

.

要知道傷心總是難免的

yào zhīdào shāngxīn zǒng shì nánmiǎn de

Yếu tri đạo thương tâm tổng thị nan miễn đích

Cần phải biết rằng luôn khó tránh phải thương tâm

.

在每一個夢醒時分

zài měi yīgè mèng xǐng shí fēn

Tại mỗi nhất cá mộng tỉnh thời phân

Mỗi lần vào giờ phút ngươi tỉnh mộng

.

有些事情你現在不必問

yǒuxiē shìqíng nǐ xiànzài bùbì wèn

Hữu ta sự tình nhĩ hiện tại bất tất vấn

Có những việc mà ngươi lúc đó không cần phải hỏi

.

有些人你永遠不必等

yǒuxiē rén nǐ yǒngyuǎn bùbì děng

Hữu ta nhân nhĩ vĩnh viễn bất tất đẳng

Có những người mà ngươi mãi mãi không cần phải đợi chờ nữa

.

你說你愛了不該愛的人

nǐ shuō nǐ ài liǎo bù gāi ài de rén

Nhĩ thuyết nhĩ ái liễu bất cai ái đích nhân

Ngươi nói ngươi đã yêu người không nên yêu

.

你的心中滿是傷痕

nǐ de xīnzhōng mǎn shì shānghén

Nhĩ đích tâm trung mãn thị thương ngân

Nên trong tim ngươi đều là vết thương

.

你說你犯了不該犯的錯

nǐ shuō nǐ fàn liǎo bù gāi fàn de cuò

Nhĩ thuyết nhĩ phạm liễu bất cai phạm đích thác

Ngươi nói ngươi đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải

.

心中滿是悔恨

xīnzhōng mǎn shì huǐhèn

Tâm trung mãn thị hối hận

Nên trong tim đều là hối hận

.

你說你嘗盡了生活的苦

nǐ shuō nǐ cháng jǐnle shēnghuó de kǔ

Nhĩ thuyết nhĩ thường tận liễu sinh hoạt đích khổ

Ngươi nói ngươi đã nếm trải hết nỗi khổ trên đời

.

找不到可以相信的人

zhǎo bù dào kěyǐ xiāngxìn de rén

Trảo bất đáo khả vị tưởng tín đích nhân

Nên tìm không được người mình có thể tin tưởng

.

你說你感到萬分沮喪

nǐ shuō nǐ gǎndào wànfēn jǔsàng

Nhĩ thuyết nhĩ cảm đáo vạn phần trở táng

Ngươi nói ngươi đã cảm thấy hết mực chán chường

.

甚至開始懷疑人生

shènzhì kāishǐ huáiyí rénshēng

Thậm chí khai thủy hoài nghi nhân sinh

Đến mức còn bắt đầu hoài nghi cuộc đời này

.

早知道傷心總是難免的

zǎo zhīdào shāngxīn zǒng shì nánmiǎn de

Tảo tri đạo thương tâm tổng thị nan miễn đích

Nếu đã sớm biết luôn khó tránh khỏi phải thương tâm

.

你又何苦一往情深

nǐ yòu hékǔ yīwǎngqíngshēn

Nhĩ hựu hà khổ nhất vãng tình thâm

Sao ngươi còn khổ sở yêu đến sâu đậm như thế

.

因為愛情總是難捨難分

yīnwèi àiqíng zǒng shì nán shě nán fēn

Nhân vi ái tình tổng thị nan xả nan phân

Bởi vì tình yêu luôn khó vứt bỏ, khó quên đi

.

何必在意那一點點溫存

hébì zàiyì nà yīdiǎn diǎn wēncún

Hà tất tại ý na nhất điểm điểm ôn tồn

Sao cứ phải bận tâm một chút êm đềm như vậy

.

要知道傷心總是難免的

yào zhīdào shāngxīn zǒng shì nánmiǎn de

Yếu tri đạo thương tâm tổng thị nan miễn đích

Cần phải biết rằng luôn khó tránh phải thương tâm

.

在每一個夢醒時分

zài měi yīgè mèng xǐng shí fēn

Tại mỗi nhất cá mộng tỉnh thời phân

Mỗi lần vào giờ phút ngươi tỉnh mộng

.

有些事情你現在不必問

yǒuxiē shìqíng nǐ xiànzài bùbì wèn

Hữu ta sự tình nhĩ hiện tại bất tất vấn

Có những việc mà ngươi lúc đó không cần phải hỏi

.

有些人你永遠不必等

yǒuxiē rén nǐ yǒngyuǎn bùbì děng

Hữu ta nhân nhĩ vĩnh viễn bất tất đẳng

Có những người mà ngươi mãi mãi không cần phải đợi chờ nữa

.

早知道傷心總是難免的

zǎo zhīdào shāngxīn zǒng shì nánmiǎn de

Tảo tri đạo thương tâm tổng thị nan miễn đích

Nếu đã sớm biết luôn khó tránh khỏi phải thương tâm

.

你又何苦一往情深

nǐ yòu hékǔ yīwǎngqíngshēn

Nhĩ hựu hà khổ nhất vãng tình thâm

Sao ngươi còn khổ sở yêu đến sâu đậm như thế

.

因為愛情總是難捨難分

yīnwèi àiqíng zǒng shì nán shě nán fēn

Nhân vi ái tình tổng thị nan xả nan phân

Bởi vì tình yêu luôn khó vứt bỏ, khó quên đi

.

何必在意那一點點溫存

hébì zàiyì nà yīdiǎn diǎn wēncún

Hà tất tại ý na nhất điểm điểm ôn tồn

Sao cứ phải bận tâm một chút êm đềm như vậy

.

要知道傷心總是難免的

yào zhīdào shāngxīn zǒng shì nánmiǎn de

Yếu tri đạo thương tâm tổng thị nan miễn đích

Cần phải biết rằng luôn khó tránh phải thương tâm

.

在每一個夢醒時分

zài měi yīgè mèng xǐng shí fēn

Tại mỗi nhất cá mộng tỉnh thời phân

Mỗi lần vào giờ phút ngươi tỉnh mộng

.

有些事情你現在不必問

yǒuxiē shìqíng nǐ xiànzài bùbì wèn

Hữu ta sự tình nhĩ hiện tại bất tất vấn

Có những việc mà ngươi lúc đó không cần phải hỏi

.

有些人你永遠不必等

yǒuxiē rén nǐ yǒngyuǎn bùbì děng

Hữu ta nhân nhĩ vĩnh viễn bất tất đẳng

Có những người mà ngươi mãi mãi không cần phải đợi chờ nữa

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: