情网 / Tình võng / Lưới tình – Trương Học Hữu

请你再为我点上一盏烛光

Qǐng nǐ zài wèi wǒ diǎn shàng yī zhǎn zhúguāng

Thỉnh nhĩ tái vị ngã điểm thượng nhất trản chúc quang

Xin em hãy lại vì ta mà thắp lên một ngọn nến

.

因为我早已迷失了方向

yīnwèi wǒ zǎoyǐ míshīle fāngxiàng

Nhân vị ngã ngọ dĩ mê thất liễu phương hướng

Vì ta đã sớm mất phương hướng

.

我掩饰不住的慌张

wǒ yǎnshì bù zhù de huāngzhāng

Ngã yểm sức bất trú đích hoang trương

Ta đã không thể che giấu sự hoảng loạn của mình được nữa

.

在迫不及待地张望

zài pòbùjídài de zhāngwàng

Tại bách bất cập đãi địa trương vọng

Đã đến lúc ta không thể ngăn mình tìm kiếm xung quanh

.

深怕这一路是好梦一场

shēn pà zhè yīlù shì hǎo mèng yī chǎng

Thâm phạ giá nhất lộ thị hảo mộng nhất trường

Ta rất sợ con đường trước mắt này cũng chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

.

而你是一张无边无际的网

ér nǐ shì yī zhāng wúbiān wújì de wǎng

Nhi nhĩ thị nhất trường vô biên vô tế đích võng

Mà em thì như một tấm lưới không bờ không bến

.

轻易就把我困在网中央

qīngyì jiù bǎ wǒ kùn zài wǎng zhōngyāng

Khinh dị tựu bả ngã khốn tại võng trung ương

Dễ dàng mang ta giam cầm vào trong lưới

.

我愈陷愈深愈迷惘

wǒ yù xiàn yù shēn yù míwǎng

Ngã dũ hãm dũ thâm dũ mê võng

Ta bị giam cầm càng ngày càng sâu, càng ngày càng bị mê hoặc

.

路愈走愈远愈漫长

lù yù zǒu yù yuǎn yù màncháng

Lộ dũ tẩu dũ viễn dũ mạn trường

Mà đường thì càng đi càng xa, càng dài dằng dặc

.

如何我才能捉住你眼光

rúhé wǒ cáinéng zhuō zhù nǐ yǎnguāng

Như hà ngã tài năng tróc trú nhĩ nhãn quang

Ta phải làm thế nào mới có thể khiến em nhìn đến ta

.

情愿就这样守在你身旁

qíngyuàn jiù zhèyàng shǒu zài nǐ shēn páng

Tình nguyện tựu giá dạng thủ tại nhĩ thân bàng

Ta tình nguyện cứ như thế này mà ở cạnh em

.

情愿就这样一辈子不忘

qíngyuàn jiù zhèyàng yībèizi bù wàng

Tình nguyện tựu giá dạng nhất bối tử bất vong

Ta tình nguyện cứ như thế này cả đời không quên

.

我打开爱情这扇窗

wǒ dǎkāi àiqíng zhè shàn chuāng

Ngã đả khai ái tình giá phiến song

Ta đã mở rộng khung cửa sổ chốn ái tình

.

却看见长夜日凄凉

què kànjiàn chángyè rì qīliáng

Khước khán kiến trường dạ nhật thê lương

Nhưng rồi lại chỉ thấy được những ngày đêm dài thê lương

.

问你是否会舍得我心伤

wèn nǐ shìfǒu huì shědé wǒ xīn shāng

Vấn nhĩ thị phủ hội xả đắc ngã tâm thương

Liệu em có thể giúp ta xóa bỏ nỗi thương tâm này hay không

.

而你是一张无边无际的网

ér nǐ shì yī zhāng wúbiān wújì de wǎng

Nhi nhĩ thị nhất trường vô biên vô tế đích võng

Mà em thì như một tấm lưới không bờ không bến

.

轻易就把我困在网中央

qīngyì jiù bǎ wǒ kùn zài wǎng zhōngyāng

Khinh dị tựu bả ngã khốn tại võng trung ương

Dễ dàng mang ta giam cầm vào trong lưới

.

我愈陷愈深愈迷惘

wǒ yù xiàn yù shēn yù míwǎng

Ngã dũ hãm dũ thâm dũ mê võng

Ta bị giam cầm càng ngày càng sâu, càng ngày càng bị mê hoặc

.

路愈走愈远愈漫长

lù yù zǒu yù yuǎn yù màncháng

Lộ dũ tẩu dũ viễn dũ mạn trường

Mà đường thì càng đi càng xa, càng dài dằng dặc

.

如何我才能捉住你眼光

rúhé wǒ cáinéng zhuō zhù nǐ yǎnguāng

Như hà ngã tài năng tróc trú nhĩ nhãn quang

Ta phải làm thế nào mới có thể khiến em nhìn đến ta

.

情愿就这样守在你身旁

qíngyuàn jiù zhèyàng shǒu zài nǐ shēn páng

Tình nguyện tựu giá dạng thủ tại nhĩ thân bàng

Ta tình nguyện cứ như thế này mà ở cạnh em

.

情愿就这样一辈子不忘

qíngyuàn jiù zhèyàng yībèizi bù wàng

Tình nguyện tựu giá dạng nhất bối tử bất vong

Ta tình nguyện cứ như thế này cả đời không quên

.

我打开爱情这扇窗

wǒ dǎkāi àiqíng zhè shàn chuāng

Ngã đả khai ái tình giá phiến song

Ta đã mở rộng khung cửa sổ chốn ái tình

.

却看见长夜日凄凉

què kànjiàn chángyè rì qīliáng

Khước khán kiến trường dạ nhật thê lương

Nhưng rồi lại chỉ thấy được những ngày đêm dài thê lương

.

问你是否会舍得我心伤

wèn nǐ shìfǒu huì shědé wǒ xīn shāng

Vấn nhĩ thị phủ hội xả đắc ngã tâm thương

Liệu em có thể giúp ta xóa bỏ nỗi thương tâm này hay không

.

情愿就这样守在你身旁

qíngyuàn jiù zhèyàng shǒu zài nǐ shēn páng

Tình nguyện tựu giá dạng thủ tại nhĩ thân bàng

Ta tình nguyện cứ như thế này mà ở cạnh em

.

情愿就这样一辈子不忘

qíngyuàn jiù zhèyàng yībèizi bù wàng

Tình nguyện tựu giá dạng nhất bối tử bất vong

Ta tình nguyện cứ như thế này cả đời không quên

.

我打开爱情这扇窗

wǒ dǎkāi àiqíng zhè shàn chuāng

Ngã đả khai ái tình giá phiến song

Ta đã mở rộng khung cửa sổ chốn ái tình

.

却看见长夜日凄凉

què kànjiàn chángyè rì qīliáng

Khước khán kiến trường dạ nhật thê lương

Nhưng rồi lại chỉ thấy được những ngày đêm dài thê lương

.

问你是否会舍得我心伤

wèn nǐ shìfǒu huì shědé wǒ xīn shāng

Vấn nhĩ thị phủ hội xả đắc ngã tâm thương

Liệu em có thể giúp ta xóa bỏ nỗi thương tâm này hay không

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: