情人知己 / Tình nhân tri kỷ – Diệp Thiến Văn

时光飘过 回头又见

si gwong piu gwo wui tau jau gin

Thời quang phiêu quá hồi đầu hựu kiến

Thời gian trôi qua, chúng ta lại gặp nhau

.

长夜细诉别时情

zoeng je sai sou bit si cing

Trường dạ tế tố biệt thời tình

Đêm dài cùng tâm sự những chuyện xảy ra khi xa nhau

.

还幸友爱不减半点

waan hang jau oi bat gaam bun dim

Hoàn hạnh hữu ái bất giảm bán điểm

Thật may mắn là tình bạn của chúng ta không hề giảm bớt chút nào

.

一声两声总也是心声

jat sing loeng sing zung jaa si sam sing

Nhất thanh lưỡng thanh tổng dã thị tâm thanh

Một tiếng hai tiếng đều là lời thật lòng

.

谁可想到 谁能预算

seoi ho soeng dou seoi nang jyu syun

Thùy khả tưởng đáo thùy năng dự toán

Ai có thể nghĩ tới, ai có thể dự đoán trước được

.

其实你对我痴情

kei sat nei deoi ngo ci cing

Kỳ thực nhĩ đối ngã si tình

Thật ra người lại si tình với ta

.

藏在暗里已多年

cong zoi am leoi ji do nin

Tàng tại ám lý dĩ đa niên

Người đã giấu kín suốt bao nhiêu năm

.

在这天终于要说一遍

zoi ze tin zung jyu jiu syut jat pin

Tại giá thiên chung vu yếu thuyết nhất biến

Đến hôm nay cuối cùng đã muốn nói ra hết thảy

.

我怎么可狠心的欺骗

ngo zam mo ho han sam dik hei pin

Ngã chẩm ma khả ngận tâm đích khi phiến

Ta làm sao có thể nhẫn tâm lừa dối

.

但也不忍跟你绝情

daan jaa bat jan gan nei zyut cing

Đán dã bất nhẫn cân nhĩ tuyệt tình

Nhưng cũng không nỡ tuyệt tình với người

.

我匆匆的再喝一杯

ngo cung cung dik zoi hot jat bui

Ngã thông thông đích tái hát nhất bôi

Ta liên tục uống hết chén này đến chén khác

.

没法清醒作决定

mut faat cing sing zok kyut ding

Một pháp thanh tỉnh tác quyết định

Không có cách nào giữ mình tỉnh táo để đưa ra quyết định

.

难怪曾说出不能成为知己的

naan gwaai cang syut ceot bat nang sing wai zi gei dik

Nan quái tằng thuyết xuất bất năng thành vi tri kỷ đích

Chẳng trách từng có câu nói rằng không thành vì là tri kỷ

.

怎么可能相恋

zam mo ho nang soeng lyun

Chẩm ma khả năng tương luyến

Làm sao lại có thể yêu nhau

.

这晚我认真听见

ze maan ngo jing zan ting gin

Giá vãn ngã nhận chân thính kiến

Đêm nay chính ta đã tự mình trải nghiệm

.

而我和你已经能成为知己

ji ngo wo nei ji ging nang sing wai zi gei

Nhi ngã hòa nhĩ dĩ kinh năng thành vị tri kỷ

Ta và người đã có thể trở thành tri kỷ

.

终可不可能相恋

zung ho bat ho nang soeng lyun

Chung khả bất khả năng tương luyến

Thì cuối cùng có thể yêu nhau hay không

.

我却怕未可以遇见

ngo koek paa mei ho ji jyu gin

Ngã khước phạ vị khả dĩ ngộ kiến

Ta sợ rằng vẫn không thể nói trước được

.

友情如仍未变

jau cing jyu jing mei bin

Hữu tình như nhưng vị biến

Nếu cứ giữ tình bạn như cũ không thay đổi

.

最终双方都会醒

zeoi zung soeng fong dou wui sing

Tối chung song phương đô hội tỉnh

Thì cuối cùng cả hai ta sẽ đều tỉnh táo lại

.

到那一天将必听到

dou naa jat tin zoeng bit ting dou

Đáo na nhất thiên tương tất thính đáo

Đến ngày đó sẽ vẫn được nghe

.

知己笑声到永远

zi gei siu sing dou wing jyun

Tri kỷ tiếu thanh đáo vĩnh viễn

Tiếng cười tri kỷ đến mãi mãi

.

如果可以回头避免

jyu gwo ho ji wui tau bei min

Như quả khả dĩ hồi đầu tị miễn

Nếu như có thể quay lại để tránh đi

.

也许彼此好过点

jaa heoi bei ci hou gwo dim

Dã hứa bỉ thử hảo quá điểm

Vậy đối với chúng ta có tốt hơn hay không

.

无奈看你此刻眼睛

mou noi hon nei ci hak ngaan zing

Vô nại khán nhĩ thử khắc nhãn tình

Ta không thể nào chịu được khi nhìn ánh mắt đó của người

.

仿佛我不应拒绝邀请

fong fat ngo bat jing keoi zyut jiu cing

Phảng phất ngã bất ứng cự tuyệt yêu thỉnh

Dường như ta không nên từ chối người ngỏ lời

.

谁知应要如何辨证

seoi zi jing jiu jyu ho bin zing

Thùy tri ứng yếu như hà ban chứng

Ai biết làm thế nào để phân biệt được

.

才是友爱与痴情

coi si jau oi jyu ci cing

Tài thị hữu ái dữ si tình

Đâu là tình bạn đâu là tình yêu

.

唯害怕爱火烧完

wai hoi paa oi fo siu jyun

Duy hãi phạ ái hỏa thiêu hoàn

Chỉ sợ rằng khi lửa tình cháy hết

.

现有的知己已再不见

jin jau dik zi gei ji zoi bat gin

Hiện hữu đích tri kỷ dĩ tái bất kiến

Thì tri kỷ như hiện tại cũng không còn nữa

.

我怎么可狠心的欺骗

ngo zam mo ho han sam dik hei pin

Ngã chẩm ma khả ngận tâm đích khi phiến

Ta làm sao có thể nhẫn tâm lừa dối

.

但也不忍跟你绝情

daan jaa bat jan gan nei zyut cing

Đán dã bất nhẫn cân nhĩ tuyệt tình

Nhưng cũng không nỡ tuyệt tình với người

.

我匆匆的再喝一杯

ngo cung cung dik zoi hot jat bui

Ngã thông thông đích tái hát nhất bôi

Ta liên tục uống hết chén này đến chén khác

.

没法清醒作决定

mut faat cing sing zok kyut ding

Một pháp thanh tỉnh tác quyết định

Không có cách nào giữ mình tỉnh táo để đưa ra quyết định

.

难怪曾说出不能成为知己的

naan gwaai cang syut ceot bat nang sing wai zi gei dik

Nan quái tằng thuyết xuất bất năng thành vi tri kỷ đích

Chẳng trách từng có câu nói rằng không thành vì là tri kỷ

.

怎么可能相恋

zam mo ho nang soeng lyun

Chẩm ma khả năng tương luyến

Làm sao lại có thể yêu nhau

.

这晚我认真听见

ze maan ngo jing zan ting gin

Giá vãn ngã nhận chân thính kiến

Đêm nay chính ta đã tự mình trải nghiệm

.

而我和你已经能成为知己

ji ngo wo nei ji ging nang sing wai zi gei

Nhi ngã hòa nhĩ dĩ kinh năng thành vị tri kỷ

Ta và người đã có thể trở thành tri kỷ

.

终可不可能相恋

zung ho bat ho nang soeng lyun

Chung khả bất khả năng tương luyến

Thì cuối cùng có thể yêu nhau hay không

.

我却怕未可以遇见

ngo koek paa mei ho ji jyu gin

Ngã khước phạ vị khả dĩ ngộ kiến

Ta sợ rằng vẫn không thể nói trước được

.

难怪曾说出不能成为知己的

naan gwaai cang syut ceot bat nang sing wai zi gei dik

Nan quái tằng thuyết xuất bất năng thành vi tri kỷ đích

Chẳng trách từng có câu nói rằng không thành vì là tri kỷ

.

怎么可能相恋

zam mo ho nang soeng lyun

Chẩm ma khả năng tương luyến

Làm sao lại có thể yêu nhau

.

这晚我认真听见

ze maan ngo jing zan ting gin

Giá vãn ngã nhận chân thính kiến

Đêm nay chính ta đã tự mình trải nghiệm

.

而我和你已经能成为知己

ji ngo wo nei ji ging nang sing wai zi gei

Nhi ngã hòa nhĩ dĩ kinh năng thành vị tri kỷ

Ta và người đã có thể trở thành tri kỷ

.

终可不可能相恋

zung ho bat ho nang soeng lyun

Chung khả bất khả năng tương luyến

Thì cuối cùng có thể yêu nhau hay không

.

我却怕未可以遇见

ngo koek paa mei ho ji jyu gin

Ngã khước phạ vị khả dĩ ngộ kiến

Ta sợ rằng vẫn không thể nói trước được

.

友情如仍未变

jau cing jyu jing mei bin

Hữu tình như nhưng vị biến

Nếu cứ giữ tình bạn như cũ không thay đổi

.

最终双方都会醒

zeoi zung soeng fong dou wui sing

Tối chung song phương đô hội tỉnh

Thì cuối cùng cả hai ta sẽ đều tỉnh táo lại

.

到那一天将必听到

dou naa jat tin zoeng bit ting dou

Đáo na nhất thiên tương tất thính đáo

Đến ngày đó sẽ vẫn được nghe

.

知己笑声到永远

zi gei siu sing dou wing jyun

Tri kỷ tiếu thanh đáo vĩnh viễn

Tiếng cười tri kỷ đến mãi mãi

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “情人知己 / Tình nhân tri kỷ – Diệp Thiến Văn

  1. LEONG

    THANK YOU FOR YOUR TIME. WONDERFUL WORK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: