Kiêm gia / Lau lách – Kinh thi

蒹葭

Kiêm gia

Lau lách

.

蒹葭苍苍,
Kiêm gia thương thương,
Lau lách lơ thơ già úa
.
白露为霜。
Bạch lộ vi sương
Móc trắng như sương
.
所谓伊人,
Sở vị y nhân
Người mà ta nhắc đến
.
在水一方。
Tại thủy nhất phương
Đang ở vùng nước mênh mông phương nào
.
溯洄从之,
Tố hồi tòng chi.
Ngược dòng mà theo đến
.
道阻且长。
Đạo trở thả trường
Thì đường vừa hiểm trở vừa xa
.
溯游从之,
Tố du tòng chi
Xuôi dòng mà theo đến
.
宛在水中央。
Uyển tại thủy trung ương
Cũng chỉ dường như thấy được người giữa vùng nước biếc
.
蒹葭凄凄,
Kiêm gia thê thê
Lau lách thê lương
.
白露未晞。
Bạch lộ vị hy
Móc trắng chưa khô
.
所谓伊人,
Sở vị y nhân
Người mà ta nhắc đến
.
在水之湄。
Tại thủy chi my
Đang ở bên bờ nước
.
溯洄从之,
Tố hồi tòng chi
Ngược dòng mà theo đến
.
道阻且跻。
Đạo trở thả tê
Thì đường vừa hiểm trở vừa dốc đứng
.
溯游从之,
Tố du tòng chi
Xuôi dòng mà theo đến
.
宛在水中坻。
Uyển tại thủy trung trì
Cũng chỉ dường như thấy được người ở gò đất cao giữa vùng nước biếc
.
蒹葭采采,
Kiêm gia thái thái
Lau lách đã cắt
.
白露未已。
Bạch lộ vị dĩ
Móc trắng chưa thôi
.
所谓伊人,
Sở vị y nhân
Người mà ta nhắc đến
.
在水之涘。
Tại thủy chi sỹ
Đang ở ven bờ nước
.
溯洄从之,
Tố hồi tòng chi
Ngược dòng mà theo đến
.
道阻且右。
Đạo trở thả hữu
Thì đường vừa hiểm trở vừa ngoằn ngoèo
.
溯游从之,
Tố du tòng chi
Xuôi dòng mà theo đến
.
宛在水中沚
Uyển tại thủy trung chỉ
Cũng chỉ dường như thấy được người ở bãi cát giữa vùng nước biếc
Advertisements
Categories: thơ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: