找一個字代替 / Trảo nhất cá tự đại thế / Tìm một chữ để thay thế – Thái Chánh Tiêu

我想做一個夢給你

wǒ xiǎng zuò yīgè mèng gěi nǐ

Ngã tưởng tố nhất cá mộng cấp nhĩ

Ta muốn dệt nên một giấc mộng trao em

.

填滿你心中所有空隙

tián mǎn nǐ xīnzhōng suǒyǒu kòngxì

Trấn mãn nhĩ tâm trung sở hữu không khích

Để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim em

.

讓流過淚後的苦澀轉成甜蜜

ràng liúguò lèi hòu de kǔsè zhuǎn chéng tiánmì

Nhượng lưu quá lệ hậu đích khổ sáp chuyển thành cam mật

Khiến vị đắng chát còn lưu lại sau những giọt nước mắt trở thành mật ngọt

.

我想摘兩顆星給你

wǒ xiǎng zhāi liǎng kē xīng gěi nǐ

Ngã tưởng trích lưỡng khỏa tinh cấp nhĩ

Ta muốn hái hai ngôi sao kia trao em

.

放在你眺望我的夜裡

fàng zài nǐ tiàowàng wǒ de yèlǐ

Phóng tại nhĩ thiếu vọng ngã đích dạ lý

Để thả vào bóng đêm đang bao phủ hướng em ngóng trông ta

.

於是黑夜裡 你可以整夜看我 如何的想你

yúshì hēiyè lǐ nǐ kěyǐ zhěng yè kàn wǒ rúhé de xiǎng nǐ

Ư thị hắc dạ lý nhĩ khả vị chỉnh dạ khán ngã như hà đích tưởng nhĩ

Như thế thì dù có trong đêm đen, em vẫn luôn có thể nhìn thấy ta đang nhớ mong em như thế nào

.

我想留一張紙給你

wǒ xiǎng liú yī zhāng zhǐ gěi nǐ

Ngã tưởng lưu nhất trương chỉ cấp nhĩ

Ta muốn để lại cho em một trang giấy

.

告訴你我一生的際遇

gàosù nǐ wǒ yīshēng de jìyù

Cáo tố nhĩ ngã nhất sinh đích tế ngộ

Kể cho em nghe những điều ta đã trải qua trong suốt cuộc đời này

.

讓受過傷後的刺痛隨風而去

ràng shòuguò shāng hòu de cì tòng suí fēng ér qù

Nhượng thụ quá thương hậu đích thích thống tùy phong nhi khứ

Để những tổn thương còn lưu lại sau những vết thương cũng theo gió bay đi

.

我想沏一壺酒給你

wǒ xiǎng qī yī hú jiǔ gěi nǐ

Ngã tưởng thiết nhất hồ tửu cấp nhĩ

Ta muốn ủ tặng em một bầu rượu

.

藏在你思念我的心底

cáng zài nǐ sīniàn wǒ de xīndǐ

Tàng tại nhĩ tư niệm ngã đích tâm để

Để em cất giữ tại đáy lòng nhớ mong ta của em

.

日後再相聚  你聽我醉後言語 說的都是你

rìhòu zài xiāngjù nǐ tīng wǒ zuì hòu yányǔ shuō de dōu shì nǐ

Nhật hậu tái tương tụ nhĩ thính ngã túy hậu ngôn ngữ thuyết đích đô thị nhĩ

Ngày sau ta gặp lại, em nghe những lời ta nói sau khi say sẽ thấy tất cả đều là về em

.

翻遍日記將千言萬語 找一個字代替

fān biàn rìjì jiāng qiānyán wàn yǔ zhǎo yīgè zì dàitì

Phiên biến nhật ký tương thiên ngôn vạn ngữ trảo nhất cá tự đại thế

Lật giở từng trang nhật ký chứa đến ngàn lời vạn từ, tìm một chữ để thay thế

.

卻發現愛是最深的痕跡

què fāxiàn ài shì zuìshēn de hénjī

Khước phát hiện ái thị tối thâm đích ngân tích

Chợt phát hiện ra rằng chữ để lại vết tích sâu đậm nhất là “yêu”

.

想你就亂亂亂頭緒

xiǎng nǐ jiù luàn luàn luàn tóuxù

Tưởng nhĩ tựu loạn loạn loạn đầu tự

Nhớ đến em thì tâm trí ta rối loạn

.

不想又傷傷傷自己

bùxiǎng yòu shāng shāng shāng zìjǐ

Bất tưởng hựu thương thương thương tự kỷ

Không nhớ đến em thì lại tự làm mình thương tâm

.

情深就不必問 是合不合邏輯

qíng shēn jiù bùbì wèn shì hé bu hé luójí

Tình thâm tựu bất tất vấn thị hợp bất hợp la tập

Tình sâu nặng thì không cần hỏi là có hợp lý hay không

.

想你就亂亂亂頭緒

xiǎng nǐ jiù luàn luàn luàn tóuxù

Tưởng nhĩ tựu loạn loạn loạn đầu tự

Nhớ đến em thì tâm trí ta rối loạn

.

不想又傷傷傷自己

bùxiǎng yòu shāng shāng shāng zìjǐ

Bất tưởng hựu thương thương thương tự kỷ

Không nhớ đến em thì lại tự làm mình thương tâm

.

刻一個愛給你

kè yīgè ài gěi nǐ

Khắc nhất cá ái cấp nhĩ

Khắc nên một chữ “yêu” trao em

.

在今生今世裡

zài jīnshēng jīnshì lǐ

Tại kim sinh kim thế lý

Suốt đời suốt kiếp này

.

我想做一個夢給你

wǒ xiǎng zuò yīgè mèng gěi nǐ

Ngã tưởng tố nhất cá mộng cấp nhĩ

Ta muốn dệt nên một giấc mộng trao em

.

填滿你心中所有空隙

tián mǎn nǐ xīnzhōng suǒyǒu kòngxì

Trấn mãn nhĩ tâm trung sở hữu không khích

Để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim em

.

讓流過淚後的苦澀轉成甜蜜

ràng liúguò lèi hòu de kǔsè zhuǎn chéng tiánmì

Nhượng lưu quá lệ hậu đích khổ sáp chuyển thành cam mật

Khiến vị đắng chát còn lưu lại sau những giọt nước mắt trở thành mật ngọt

.

我想摘兩顆星給你

wǒ xiǎng zhāi liǎng kē xīng gěi nǐ

Ngã tưởng trích lưỡng khỏa tinh cấp nhĩ

Ta muốn hái hai ngôi sao kia trao em

.

放在你眺望我的夜裡

fàng zài nǐ tiàowàng wǒ de yèlǐ

Phóng tại nhĩ thiếu vọng ngã đích dạ lý

Để thả vào bóng đêm đang bao phủ hướng em ngóng trông ta

.

於是黑夜裡 你可以整夜看我 如何的想你

yúshì hēiyè lǐ nǐ kěyǐ zhěng yè kàn wǒ rúhé de xiǎng nǐ

Ư thị hắc dạ lý nhĩ khả vị chỉnh dạ khán ngã như hà đích tưởng nhĩ

Như thế thì dù có trong đêm đen, em vẫn luôn có thể nhìn thấy ta đang nhớ mong em như thế nào

.

翻遍日記將千言萬語 找一個字代替

fān biàn rìjì jiāng qiānyán wàn yǔ zhǎo yīgè zì dàitì

Phiên biến nhật ký tương thiên ngôn vạn ngữ trảo nhất cá tự đại thế

Lật giở từng trang nhật ký chứa đến ngàn lời vạn từ, tìm một chữ để thay thế

.

卻發現愛是最深的痕跡

què fāxiàn ài shì zuìshēn de hénjī

Khước phát hiện ái thị tối thâm đích ngân tích

Chợt phát hiện ra rằng chữ để lại vết tích sâu đậm nhất là “yêu”

.

想你就亂亂亂頭緒

xiǎng nǐ jiù luàn luàn luàn tóuxù

Tưởng nhĩ tựu loạn loạn loạn đầu tự

Nhớ đến em thì tâm trí ta rối loạn

.

不想又傷傷傷自己

bùxiǎng yòu shāng shāng shāng zìjǐ

Bất tưởng hựu thương thương thương tự kỷ

Không nhớ đến em thì lại tự làm mình thương tâm

.

情深就不必問 是合不合邏輯

qíng shēn jiù bùbì wèn shì hé bu hé luójí

Tình thâm tựu bất tất vấn thị hợp bất hợp la tập

Tình sâu nặng thì không cần hỏi là có hợp lý hay không

.

想你就亂亂亂頭緒

xiǎng nǐ jiù luàn luàn luàn tóuxù

Tưởng nhĩ tựu loạn loạn loạn đầu tự

Nhớ đến em thì tâm trí ta rối loạn

.

不想又傷傷傷自己

bùxiǎng yòu shāng shāng shāng zìjǐ

Bất tưởng hựu thương thương thương tự kỷ

Không nhớ đến em thì lại tự làm mình thương tâm

.

刻一個愛給你

kè yīgè ài gěi nǐ

Khắc nhất cá ái cấp nhĩ

Khắc nên một chữ “yêu” trao em

.

在今生今世裡

zài jīnshēng jīnshì lǐ

Tại kim sinh kim thế lý

Suốt đời suốt kiếp này

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: