情人之間的情人 / Tình nhân chi gian đích tình nhân / Người tình mùa đông – Thái Chánh Tiêu

人已散去夜已深

rén yǐ sàn qù yè yǐ shēn

Nhân dĩ tán khứ dạ dĩ thâm

Người đã đi rồi, đêm thật dài

.

與你並肩多麼熟悉

yǔ ni bìngjiān duōme shúxī

Dữ nhĩ tịnh kiên đa ma thục tất

Cùng em kề vai biết bao nhiêu thân mật

.
曾經相同的眼神

céngjīng xiāngtóng de yǎnshén

Tằng kinh tương đồng đích nhãn thần

Đã từng cùng nhìn về một hướng

.
卻有不同心

què yǒu bùtóng xīn

Khước hữu bất đồng tâm

Nhưng sao lại vẫn chẳng chung lòng

.

曾讓你感動的人

céng ràng ni gǎndòng de rén

Tằng nhượng nhĩ cảm động đích nhân

Ta cũng từng khiến em cảm động

.
終於離你越來越遠

zhōngyú lí ni yuè lái yuè yuǎn

Chung ư ly nhĩ việt lai việt viễn

Nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly, càng lúc càng xa em

.
一顆看不清的心

yī kē kàn bù qīng de xīn

Nhất khỏa khán bất thanh đích tâm

Một trái tim không thể nhìn thấu tỏ

.
相對也無語

xiāngduì yě wúyǔ

Tương đối dĩ vô ngữ

Thì có đối diện nhau cũng không biết nói gì

.

情人之間本來就有誓言

qíngrén zhī jiān běnlái jiù yǒu shìyán

Tình nhân chi gian bản lai tựu hữu thệ ngôn

Giữa hai người yêu nhau vốn nên có lời thề ước

.
再容不下另一個情人

zài róng bùxià lìng yīgè qíngrén

Tái dung bất hạ lánh nhất cá tình nhân

Không thể chấp nhận thêm người yêu nào khác nữa

.
不能 不能 不能說放就放

bùnéng bùnéng bùnéng shuō fàng jiù fàng

Bất năng bất năng bất năng thuyết phóng tựu phóng

Không thể nào nói buông tay là buông tay được

.
請珍惜我的心

qǐng zhēnxī wǒ de xīn

Thỉnh trân tích ngã đích tâm

Xin hãy quý trọng tấm lòng của ta

.

情人之間本來就有誓言

qíngrén zhī jiān běnlái jiù yǒu shìyán

Tình nhân chi gian bản lai tựu hữu thệ ngôn

Giữa hai người yêu nhau vốn nên có lời thề ước

.
再容不下另一個情人

zài róng bùxià lìng yīgè qíngrén

Tái dung bất hạ lánh nhất cá tình nhân

Không thể chấp nhận thêm người yêu nào khác nữa

.
就算是心裡還愛著你

jiùsuàn shì xīnlǐ hái àizhe ni

Tựu toán thị tâm lý hoàn ái trữ nhĩ

Có thể thấy trong trái tim ta vẫn rất yêu em

.

曾讓你感動的人

céng ràng ni gǎndòng de rén

Tằng nhượng nhĩ cảm động đích nhân

Ta cũng từng khiến em cảm động

.
終於離你越來越遠

zhōngyú lí ni yuè lái yuè yuǎn

Chung ư ly nhĩ việt lai việt viễn

Nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly, càng lúc càng xa em

.
一顆看不清的心

yī kē kàn bù qīng de xīn

Nhất khỏa khán bất thanh đích tâm

Một trái tim không thể nhìn thấu tỏ

.
相對也無語

xiāngduì yě wúyǔ

Tương đối dĩ vô ngữ

Thì có đối diện nhau cũng không biết nói gì

.

曾經傷害過的心

céngjīng shānghàiguò de xīn

Tằng kinh thương hại quá đích tâm

Trái tim đã từng phải chịu tổn thương

.

也想還是放棄了吧

yě xiǎng háishì fàngqìle ba

Dĩ tưởng hoàn thị phóng khí liễu ba

Nên cũng tưởng đã có thể từ bỏ được

.

多情總為無情苦

duōqíng zǒng wéi wúqíng kǔ

Đa tình tổng vi vô tình khổ

Người đa tình đều vì kẻ vô tình mà đau khổ

.

難得有心人

nán dé yǒuxīnrén

Nan đắc hữu tâm nhân

Khó tìm được người cũng có tình

.

曾經怕了這一生

céngjīng pàle zhè yīshēng

Tằng kinh phạ liễu giá nhất sinh

Cũng đã từng sợ rằng cả cuộc đời này

.

始終無法面對自己

shǐzhōng wúfǎ miàn duì zìjǐ

Thủy chung vô pháp diện đối tự kỷ

Từ đầu đến cuối đều không có cách nào chịu được chỉ có ta đối diện với chính mình

.
淚已沾溼了雙眼

lèi yǐ zhān shīle shuāng yǎn

Lệ dĩ thiêm thấp liễu song nhãn

Nước mắt đã ngập tràn đôi mắt

.

誰也看不清

shuí yě kàn bù qīng

Thùy dĩ khán bất thanh

Nhưng ai cũng không nhìn thấy

.

情人之間本來就有誓言

qíngrén zhī jiān běnlái jiù yǒu shìyán

Tình nhân chi gian bản lai tựu hữu thệ ngôn

Giữa hai người yêu nhau vốn nên có lời thề ước

.
再容不下另一個情人

zài róng bùxià lìng yīgè qíngrén

Tái dung bất hạ lánh nhất cá tình nhân

Không thể chấp nhận thêm người yêu nào khác nữa

.
不能 不能 不能說放就放

bùnéng bùnéng bùnéng shuō fàng jiù fàng

Bất năng bất năng bất năng thuyết phóng tựu phóng

Không thể nào nói buông tay là buông tay được

.
請珍惜我的心

qǐng zhēnxī wǒ de xīn

Thỉnh trân tích ngã đích tâm

Xin hãy quý trọng tấm lòng của ta

.

情人之間本來就有誓言

qíngrén zhī jiān běnlái jiù yǒu shìyán

Tình nhân chi gian bản lai tựu hữu thệ ngôn

Giữa hai người yêu nhau vốn nên có lời thề ước

.
再容不下另一個情人

zài róng bùxià lìng yīgè qíngrén

Tái dung bất hạ lánh nhất cá tình nhân

Không thể chấp nhận thêm người yêu nào khác nữa

.
就算是心裡還愛著你

jiùsuàn shì xīnlǐ hái àizhe ni

Tựu toán thị tâm lý hoàn ái trữ nhĩ

Có thể thấy trong trái tim ta vẫn rất yêu em

.

曾讓你感動的人

céng ràng ni gǎndòng de rén

Tằng nhượng nhĩ cảm động đích nhân

Ta cũng từng khiến em cảm động

.
終於離你越來越遠

zhōngyú lí ni yuè lái yuè yuǎn

Chung ư ly nhĩ việt lai việt viễn

Nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly, càng lúc càng xa em

.
一顆看不清的心

yī kē kàn bù qīng de xīn

Nhất khỏa khán bất thanh đích tâm

Một trái tim không thể nhìn thấu tỏ

.
相對也無語

xiāngduì yě wúyǔ

Tương đối dĩ vô ngữ

Thì có đối diện nhau cũng không biết nói gì

.

情人之間本來就有誓言

qíngrén zhī jiān běnlái jiù yǒu shìyán

Tình nhân chi gian bản lai tựu hữu thệ ngôn

Giữa hai người yêu nhau vốn nên có lời thề ước

.
再容不下另一個情人

zài róng bùxià lìng yīgè qíngrén

Tái dung bất hạ lánh nhất cá tình nhân

Không thể chấp nhận thêm người yêu nào khác nữa

.
不能 不能 不能說放就放

bùnéng bùnéng bùnéng shuō fàng jiù fàng

Bất năng bất năng bất năng thuyết phóng tựu phóng

Không thể nào nói buông tay là buông tay được

.
請珍惜我的心

qǐng zhēnxī wǒ de xīn

Thỉnh trân tích ngã đích tâm

Xin hãy quý trọng tấm lòng của ta

.

情人之間本來就有誓言

qíngrén zhī jiān běnlái jiù yǒu shìyán

Tình nhân chi gian bản lai tựu hữu thệ ngôn

Giữa hai người yêu nhau vốn nên có lời thề ước

.
再容不下另一個情人

zài róng bùxià lìng yīgè qíngrén

Tái dung bất hạ lánh nhất cá tình nhân

Không thể chấp nhận thêm người yêu nào khác nữa

.
就算分離心裡還愛著你

jiùsuàn fēnlí xīnlǐ hái àizhe ni

Tựu toán phân ly tâm lý hoàn ái trữ nhĩ

Cho dù đã chia ly trong trái tim ta vẫn rất yêu em

.

曾讓你感動的人

céng ràng ni gǎndòng de rén

Tằng nhượng nhĩ cảm động đích nhân

Ta cũng từng khiến em cảm động

.
終於離你越來越遠

zhōngyú lí ni yuè lái yuè yuǎn

Chung ư ly nhĩ việt lai việt viễn

Nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly, càng lúc càng xa em

.
一顆看不清的心

yī kē kàn bù qīng de xīn

Nhất khỏa khán bất thanh đích tâm

Một trái tim không thể nhìn thấu tỏ

.
相對也無語

xiāngduì yě wúyǔ

Tương đối dĩ vô ngữ

Thì có đối diện nhau cũng không biết nói gì

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: