我不后悔 / Ta không hối hận / Ngã bất hậu hối – Lâm Chí Dĩnh

说好了不回头不想承诺

shuō hǎo liǎo bù huítóu bùxiǎng chéngnuò

Thuyết hảo liễu bất hồi đầu bất tưởng thừa nặc

Chúng ta đã nói rõ là sẽ không thay đổi, không nghĩ đến việc chấp nhận

.

缘份尽了你别过头

yuán fèn jǐnle nǐ bié guòtóu

Duyên phần tận liễu nhĩ biệt quá đầu

Duyện phận đã hết, em đừng cố níu kéo

.
如果还有什么值得我逗留

rúguǒ hái yǒu shé me zhídé wǒ dòuliú

Như quả hoàn hữu thập ma trị đắc ngã đậu lưu

Nếu như còn có thứ gì đáng để ta lưu luyến

.
我想是你爱过我

wǒ xiǎng shì nǐ àiguò wǒ

Ngã tưởng thị nhĩ ái quá ngã

Thì ta nghĩ đó chính là việc em đã từng yêu ta

.
只是路无尽头

zhǐshì lù wú jìntóu

Chỉ thị lộ vô tận đầu

Chỉ là con đường này không có điểm tận cùng

.
都是路过什么感受我能带走

dōu shì lùguò shèn me gǎnshòu wǒ néng dài zǒu

Đô thị lộ quá thập ma cảm thụ ngã năng đái tẩu

Khi mọi việc đã qua, ta có thể mang theo cảm xúc gì đây

.
眼泪可以不流

yǎnlèi kěyǐ bù liú

Nhãn lệ khả vị bất lưu

Nước mắt có thể thôi rơi

.
心碎不能救

xīn suì bùnéng jiù

Tâm toái bất năng cứu

Nhưng trái tim đã tan vỡ thì không thể lành lại được

.
看我能否得自由

kàn wǒ néng fǒu dé zìyóu

Khán ngã năng phủ đắc tự do

Xem ra ta rồi có khi vẫn không có được tự do

.
当我松开你的手

dāng wǒ sōng kāi nǐ de shǒu

Đương ngã tung khai nhĩ đích thủ

Khi ta buông tay em

.
一些风沙哽住眼眸

yīxiē fēngshā gěng zhù yǎn móu

Nhất ta phong sa ngạnh trú nhãn mâu

Vài hạt cát bay vào trong mắt

.
爱你最后一幕却模糊带过

ài nǐ zuìhòu yīmù què móhú dàiguò

Ái nhĩ tối hậu nhất mạc khước mô hồ đái quá

Như tấm màn che mờ hình ảnh cuối cùng của em

.
不让疼痛有路追究

bù ràng téngtòng yǒu lù zhuījiù

Bất nhượng đông thống hữu lộ truy cứu

Không để đau thương có đường tìm đến

.
我不后悔我曾爱过

wǒ bù hòuhuǐ wǒ céng àiguò

Ngã bất hậu hối ngã tằng ái quá

Ta không hối hận vì ta đã yêu

.
只是天涯从此寂寞

zhǐshì tiānyá cóngcǐ jìmò

Chỉ thị thiên nhai tòng thử tịch mịch

Chỉ là từ nay cô đơn nơi chân trời

.
远去的渡口彼岸的灯火

yuǎn qù de dùkǒu bǐ’àn de dēnghuǒ

Viễn khứ đích độ khẩu bỉ ngạn đích đăng hỏa

Bến đỗ dần trôi xa, ánh đèn đã ở bên kia bờ

.
人在河流只需漂泊

rén zài héliú zhǐ xū piāobó

Nhân tại hà lưu chỉ nhu phiêu bạc

Người trong dòng nước thì buộc phải trôi dạt

.
我不后悔被你爱过

wǒ bù hòuhuǐ bèi nǐ àiguò

Ngã bất hậu hối bị nhĩ ái quá

Ta không hối hận đã được em yêu

.
只是不能爱到最后

zhǐshì bùnéng ài dào zuìhòu

Chỉ thị bất năng ái đáo tối hậu

Chỉ là không thể yêu đến tận cùng

.
短暂的幸福

duǎnzàn de xìngfú

Đoản tạm đích hạnh phúc

Hạnh phúc tuy ngắn ngủi

.
拥有就足够

yǒngyǒu jiù zúgòu

Ủng hữu tựu túc câu

Nhưng đã từng có là cũng đủ rồi

.
只要舍得就会快乐会快乐

zhǐyào shědé jiù huì kuài yuè huì kuàilè

Chỉ yếu xả đắc tựu hội khoái lạc hội khoái lạc

Chỉ cần buông tay được thì sẽ thấy hạnh phúc, sẽ thấy hạnh phúc

.

只是路无尽头

zhǐshì lù wú jìntóu

Chỉ thị lộ vô tận đầu

Chỉ là con đường này không có điểm tận cùng

.
都是路过什么感受我能带走

dōu shì lùguò shèn me gǎnshòu wǒ néng dài zǒu

Đô thị lộ quá thập ma cảm thụ ngã năng đái tẩu

Khi mọi việc đã qua, ta có thể mang theo cảm xúc gì đây

.
眼泪可以不流

yǎnlèi kěyǐ bù liú

Nhãn lệ khả vị bất lưu

Nước mắt có thể thôi rơi

.
心碎不能救

xīn suì bùnéng jiù

Tâm toái bất năng cứu

Nhưng trái tim đã tan vỡ thì không thể lành lại được

.
看我能否得自由

kàn wǒ néng fǒu dé zìyóu

Khán ngã năng phủ đắc tự do

Xem ra ta rồi có khi vẫn không có được tự do

.
当我松开你的手

dāng wǒ sōng kāi nǐ de shǒu

Đương ngã tung khai nhĩ đích thủ

Khi ta buông tay em

.
一些风沙哽住眼眸

yīxiē fēngshā gěng zhù yǎn móu

Nhất ta phong sa ngạnh trú nhãn mâu

Vài hạt cát bay vào trong mắt

.
爱你最后一幕却模糊带过

ài nǐ zuìhòu yīmù què móhú dàiguò

Ái nhĩ tối hậu nhất mạc khước mô hồ đái quá

Như tấm màn che mờ hình ảnh cuối cùng của em

.
不让疼痛有路追究

bù ràng téngtòng yǒu lù zhuījiù

Bất nhượng đông thống hữu lộ truy cứu

Không để đau thương có đường tìm đến

.
我不后悔我曾爱过

wǒ bù hòuhuǐ wǒ céng àiguò

Ngã bất hậu hối ngã tằng ái quá

Ta không hối hận vì ta đã yêu

.
只是天涯从此寂寞

zhǐshì tiānyá cóngcǐ jìmò

Chỉ thị thiên nhai tòng thử tịch mịch

Chỉ là từ nay cô đơn nơi chân trời

.
远去的渡口彼岸的灯火

yuǎn qù de dùkǒu bǐ’àn de dēnghuǒ

Viễn khứ đích độ khẩu bỉ ngạn đích đăng hỏa

Bến đỗ dần trôi xa, ánh đèn đã ở bên kia bờ

.
人在河流只需漂泊

rén zài héliú zhǐ xū piāobó

Nhân tại hà lưu chỉ nhu phiêu bạc

Người trong dòng nước thì buộc phải trôi dạt

.
我不后悔被你爱过

wǒ bù hòuhuǐ bèi nǐ àiguò

Ngã bất hậu hối bị nhĩ ái quá

Ta không hối hận đã được em yêu

.
只是不能爱到最后

zhǐshì bùnéng ài dào zuìhòu

Chỉ thị bất năng ái đáo tối hậu

Chỉ là không thể yêu đến tận cùng

.
短暂的幸福

duǎnzàn de xìngfú

Đoản tạm đích hạnh phúc

Hạnh phúc tuy ngắn ngủi

.
拥有就足够

yǒngyǒu jiù zúgòu

Ủng hữu tựu túc câu

Nhưng đã từng có là cũng đủ rồi

.
只要舍得就会快乐会快乐

zhǐyào shědé jiù huì kuài yuè huì kuàilè

Chỉ yếu xả đắc tựu hội khoái lạc hội khoái lạc

Chỉ cần buông tay được thì sẽ thấy hạnh phúc, sẽ thấy hạnh phúc

.

我不后悔我曾爱过

wǒ bù hòuhuǐ wǒ céng àiguò

Ngã bất hậu hối ngã tằng ái quá

Ta không hối hận vì ta đã yêu

.
只是天涯从此寂寞

zhǐshì tiānyá cóngcǐ jìmò

Chỉ thị thiên nhai tòng thử tịch mịch

Chỉ là từ nay cô đơn nơi chân trời

.
远去的渡口彼岸的灯火

yuǎn qù de dùkǒu bǐ’àn de dēnghuǒ

Viễn khứ đích độ khẩu bỉ ngạn đích đăng hỏa

Bến đỗ dần trôi xa, ánh đèn đã ở bên kia bờ

.
人在河流只需漂泊

rén zài héliú zhǐ xū piāobó

Nhân tại hà lưu chỉ nhu phiêu bạc

Người trong dòng nước thì buộc phải trôi dạt

.
我不后悔被你爱过

wǒ bù hòuhuǐ bèi nǐ àiguò

Ngã bất hậu hối bị nhĩ ái quá

Ta không hối hận đã được em yêu

.
只是不能爱到最后

zhǐshì bùnéng ài dào zuìhòu

Chỉ thị bất năng ái đáo tối hậu

Chỉ là không thể yêu đến tận cùng

.
短暂的幸福

duǎnzàn de xìngfú

Đoản tạm đích hạnh phúc

Hạnh phúc tuy ngắn ngủi

.
拥有就足够

yǒngyǒu jiù zúgòu

Ủng hữu tựu túc câu

Nhưng đã từng có là cũng đủ rồi

.
只要舍得就会快乐会快乐

zhǐyào shědé jiù huì kuài yuè huì kuàilè

Chỉ yếu xả đắc tựu hội khoái lạc hội khoái lạc

Chỉ cần buông tay được thì sẽ thấy hạnh phúc, sẽ thấy hạnh phúc

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: