九百九十九朵玫瑰 / Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi / 999 đóa hồng – Thái Chánh Tiêu

往事如风

Wǎngshì rú fēng

Vãng sự như phong

Chuyện xưa như gió

.

痴心只是难懂

chīxīn zhǐshì nán dǒng

Si tâm chỉ thị nan đổng

Trái tim si tình thật là khó hiểu

.

借酒相送

jiè jiǔ xiāng sòng

Tá tửu tương tống

Mượn rượu tìm quên

.

送不走身影濛濛

sòng bù zǒu shēnyǐng méngméng

Tống bất tẩu thân ảnh mông mông

Vẫn quên không được một hình bóng nhạt nhòa

.

烛光投影

zhúguāng tóuyǐng

Chúc quang đầu ảnh

Ánh nến hắt bóng

.

映不出你颜容

yìng bù chū nǐ yánróng

Ánh bất xuất nhĩ nhan dung

Cũng không chiếu hiện ra được gương mặt em

.

仍只见你独自照片中

réng zhǐ jiàn nǐ dúzì zhàopiàn zhōng

Nhưng chỉ kiến nhĩ độc tự chiếu phiến trung

Ta chỉ có thể thấy em trong hình ảnh ta mường tượng khi cô đơn

.

夜风已冷

yè fēng yǐ lěng

Dạ phong dĩ lãnh

Gió đêm thổi lạnh

.

回想前尘如梦

huíxiǎng qiánchén rú mèng

Hồi tưởng tiền trần như mộng

Nhớ lại chuyện xưa như giấc mộng

.

心似冰冻

xīn sì bīngdòng

Tâm tự băng đống

Trái tim như đã đóng thành băng

.

怎堪相识不相逢

zěn kān xiāngshí bù xiāngféng

Chẩm kham tương chí bất tương phùng

Làm sao chịu được việc cứ nhớ nhung mà không gặp lại

.

难舍心痛

nán shě xīntòng

Nan xả tâm thống

Không kìm nén được niềm đau trong tim

.

难舍情已如风

nán shě qíng yǐ rú fēng

Nan xả tình dĩ như phong

Không dứt được dù mối tình đã như gió bay

.

难舍你在我心中的放纵

nán shě nǐ zài wǒ xīnzhōng dì fàngzòng

Nan xả nhĩ tại ngã tâm trung đích phóng túng

Không ngăn được sự mặc sức tàn phá của em trong lòng ta

.

我早已为你种下

wǒ zǎoyǐ wèi nǐ zhǒng xià

Ngã tảo dĩ vi nhĩ chúng hạ

Ta đã sớm vì em mà trồng xuống

.

九百九十九朵玫瑰

jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duǒ méiguī

Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng

.

从分手的那一天

cóng fèn shǒu dì nà yītiān

Tòng phân thủ đích na nhất thiên

Kể từ ngày ta chia tay hôm ấy

.

九百九十九朵玫瑰

jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duǒ méiguī

Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng

.

花到凋谢人已憔悴

huā dào diāoxiè rén yǐ qiáocuì

Hoa đáo điêu tạ nhân dĩ tiều tụy

Đã úa tàn theo sự tiều tụy của ta

.

千盟万誓已随花时湮灭

qiān méng wàn shì yǐ suí huā shí yānmiè

Thiên minh vạn thệ dĩ tùy hoa thời yên diệt

Ngàn vạn lời hẹn ước cũng theo hoa mà tan biến

.

夜风已冷

yè fēng yǐ lěng

Dạ phong dĩ lãnh

Gió đêm thổi lạnh

.

回想前尘如梦

huíxiǎng qiánchén rú mèng

Hồi tưởng tiền trần như mộng

Nhớ lại chuyện xưa như giấc mộng

.

心似冰冻

xīn sì bīngdòng

Tâm tự băng đống

Trái tim như đã đóng thành băng

.

怎堪相识不相逢

zěn kān xiāngshí bù xiāngféng

Chẩm kham tương chí bất tương phùng

Làm sao chịu được việc cứ nhớ nhung mà không gặp lại

.

难舍心痛

nán shě xīntòng

Nan xả tâm thống

Không kìm nén được niềm đau trong tim

.

难舍情已如风

nán shě qíng yǐ rú fēng

Nan xả tình dĩ như phong

Không dứt được dù mối tình đã như gió bay

.

难舍你在我心中的放纵

nán shě nǐ zài wǒ xīnzhōng dì fàngzòng

Nan xả nhĩ tại ngã tâm trung đích phóng túng

Không ngăn được sự mặc sức tàn phá của em trong lòng ta

.

我早已为你种下

wǒ zǎoyǐ wèi nǐ zhǒng xià

Ngã tảo dĩ vi nhĩ chúng hạ

Ta đã sớm vì em mà trồng xuống

.

九百九十九朵玫瑰

jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duǒ méiguī

Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng

.

从分手的那一天

cóng fèn shǒu dì nà yītiān

Tòng phân thủ đích na nhất thiên

Kể từ ngày ta chia tay hôm ấy

.

九百九十九朵玫瑰

jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duǒ méiguī

Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng

.

花到凋谢人已憔悴

huā dào diāoxiè rén yǐ qiáocuì

Hoa đáo điêu tạ nhân dĩ tiều tụy

Đã úa tàn theo sự tiều tụy của ta

.

千盟万誓已随花时湮灭

qiān méng wàn shì yǐ suí huā shí yānmiè

Thiên minh vạn thệ dĩ tùy hoa thời yên diệt

Ngàn vạn lời hẹn ước cũng theo hoa mà tan biến

.

我早已为你种下

wǒ zǎoyǐ wèi nǐ zhǒng xià

Ngã tảo dĩ vi nhĩ chúng hạ

Ta đã sớm vì em mà trồng xuống

.

九百九十九朵玫瑰

jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duǒ méiguī

Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng

.

从分手的那一天

cóng fèn shǒu dì nà yītiān

Tòng phân thủ đích na nhất thiên

Kể từ ngày ta chia tay hôm ấy

.

九百九十九朵玫瑰

jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duǒ méiguī

Cửu bách cửu thập cửu đóa mai côi

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng

.

花到凋谢人已憔悴

huā dào diāoxiè rén yǐ qiáocuì

Hoa đáo điêu tạ nhân dĩ tiều tụy

Đã úa tàn theo sự tiều tụy của ta

.

千盟万誓已随花时湮灭

qiān méng wàn shì yǐ suí huā shí yānmiè

Thiên minh vạn thệ dĩ tùy hoa thời yên diệt

Ngàn vạn lời hẹn ước cũng theo hoa mà tan biến

.

往事如风

Wǎngshì rú fēng

Vãng sự như phong

Chuyện xưa như gió

.

痴心只是难懂

chīxīn zhǐshì nán dǒng

Si tâm chỉ thị nan đổng

Trái tim si tình thật là khó hiểu

.

借酒相送

jiè jiǔ xiāng sòng

Tá tửu tương tống

Mượn rượu tìm quên

.

送不走身影濛濛

sòng bù zǒu shēnyǐng méngméng

Tống bất tẩu thân ảnh mông mông

Vẫn quên không được một hình bóng nhạt nhòa

.

烛光投影

zhúguāng tóuyǐng

Chúc quang đầu ảnh

Ánh nến hắt bóng

.

映不出你颜容

yìng bù chū nǐ yánróng

Ánh bất xuất nhĩ nhan dung

Cũng không chiếu hiện ra được gương mặt em

.

仍只见你独自照片中

réng zhǐ jiàn nǐ dúzì zhàopiàn zhōng

Nhưng chỉ kiến nhĩ độc tự chiếu phiến trung

Ta chỉ có thể thấy em trong hình ảnh ta mường tượng khi cô đơn

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: