單身情歌 / Đơn thân tình ca / Tình đơn côi – Lâm Chí Huyền

抓不住愛情的我

Zhuā bù zhù àiqíng de wǒ

Trảo bất trụ ái tình đích ngã

Kẻ không giữ được tình yêu như ta

.

總是眼睜睜看她溜走

zǒng shì yǎnzhēngzhēng kàn tā liū zǒu

Tổng thị nhãn tranh tranh khán tha lưu tẩu

Lúc nào cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người ấy bỏ đi

.

世界上幸福的人到處有

shìjiè shàng xìngfú de rén dàochù yǒu

Thế giới thượng hạnh phúc đích nhân đáo xứ hữu

Trên thế gian này người hạnh phúc đâu đâu cũng có

.

為何不能算我一個

wèihé bùnéng suàn wǒ yīgè

Vi hà bất năng toán ngã nhất cá

Cớ sao trong số đó không thể thêm một người là ta

.

為了愛孤軍奮鬥

wèile ài gūjūn fèndòu

Vi liễu ái trảo quân phấn đấu

Ta cũng đã cố gắng đấu tranh để nắm giữ tình yêu

.

早就吃夠了愛情的苦

zǎo jiù chī gòule àiqíng de kǔ

Tảo tựu cật câu liễu ái tình đích khổ

Cũng đã sớm nếm đủ sự cay đắng của ái tình

.

在愛中失落的人到處有

zài ài zhōng shīluò de rén dàochù yǒu

Tại ái trung thất lộ đích nhân đáo xứ hữu

Trong tình yêu, những kẻ thua cuộc đâu đâu cũng có

.

而我只是其中一個

ér wǒ zhǐshì qízhōng yīgè

Nhi ngã chỉ thị kỳ trung nhất cá

Ta cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi

.

愛要越挫越勇

ài yào yuè cuò yuè yǒng

Ái yếu việt tỏa việt dũng

Khi yêu, càng đau khổ thì càng cần phải mạnh mẽ

.

愛要肯定執著

ài yào kěndìng zhízhuó

Ái yếu khẳng định chấp trước

Khi yêu, cần phải kiên định một lòng

.

每一個單身的人得看透

měi yīgè dānshēn de rén dé kàntòu

Mỗi nhất cá đơn thân đích nhân đắc khán thấu

Bất kỳ ai đang đơn côi đều hiểu rõ

.

想愛就別怕傷痛

xiǎng ài jiù bié pà shāng tòng

Tưởng ái tựu biệt phạ thương thống

Nếu muốn yêu thì đừng sợ thương đau

.

找一個最愛的 深愛的 相愛的 親愛的人 來告別單身

zhǎo yīgè zuì’ài de shēn ài de xiāng’ài de qīn’ài de rén lái gàobié dānshēn

Trảo nhất cá tối ái đích thâm ái đích tương ái đích thân ái đích nhân lai cáo biệt đơn thân

Muốn tìm một người thân thương, cũng yêu ta, thâm tình và đáng để yêu nhất đến giúp ta từ biệt đơn côi

.

一個多情的 癡情的 絕情的 無情的人 來給我傷痕

yīgè duōqíng de chīqíng de juéqíng de wúqíng de rén lái gěi wǒ shānghén

Nhất cá đa tình đích si tình đích tuyệt tình đích vô tình đích nhân lai cấp ngã thương ngân

Nhưng một kẻ vô tình, tuyệt tình, si tình và đa tình lại đến mang cho ta bao nhiêu vết thương

.

孤單的人那麼多

gūdān de rén nàme duō

Cô đơn đích nhân na ma đa

Người cô đơn thì nhiều đến thế

.

快樂的沒有幾個

kuàilè de méiyǒu jǐ gè

Khoái lạc đích một hữu kỷ cá

Còn hạnh phúc thì chẳng có được mấy người

.

不要愛過了 錯過了 留下了單身的我

bùyào àiguòle cuòguòle liú xiàle dānshēn de wǒ

Bất yếu ái quá liễu thác quá liễu lưu hạ liễu đơn thân đích ngã

Xin đừng như ta, một kẻ đã yêu, đã sai, đã bị bỏ lại một mình

.

獨自唱情歌

dúzì chàng qínggē

Độc tự xướng tình ca

Phải đơn côi hát tình ca

.

為了愛孤軍奮鬥

wèile ài gūjūn fèndòu

Vi liễu ái trảo quân phấn đấu

Ta cũng đã cố gắng đấu tranh để nắm giữ tình yêu

.

早就吃夠了愛情的苦

zǎo jiù chī gòule àiqíng de kǔ

Tảo tựu cật câu liễu ái tình đích khổ

Cũng đã sớm nếm đủ sự cay đắng của ái tình

.

在愛中失落的人到處有

zài ài zhōng shīluò de rén dàochù yǒu

Tại ái trung thất lộ đích nhân đáo xứ hữu

Trong tình yêu, những kẻ thua cuộc đâu đâu cũng có

.

而我不是最後一個

ér wǒ bùshì zuìhòu yīgè

Nhi ngã bất thị tối hậu nhất cá

Ta cũng chẳng phải là kẻ cuối cùng

.

愛要越挫越勇

ài yào yuè cuò yuè yǒng

Ái yếu việt tỏa việt dũng

Khi yêu, càng đau khổ thì càng cần phải mạnh mẽ

.

愛要肯定執著

ài yào kěndìng zhízhuó

Ái yếu khẳng định chấp trước

Khi yêu, cần phải kiên định một lòng

.

每一個單身的人得看透

měi yīgè dānshēn de rén dé kàntòu

Mỗi nhất cá đơn thân đích nhân đắc khán thấu

Bất kỳ ai đang đơn côi đều hiểu rõ

.

想愛就別怕傷痛

xiǎng ài jiù bié pà shāng tòng

Tưởng ái tựu biệt phạ thương thống

Nếu muốn yêu thì đừng sợ thương đau

.

找一個最愛的 深愛的 相愛的 親愛的人 來告別單身

zhǎo yīgè zuì’ài de shēn ài de xiāng’ài de qīn’ài de rén lái gàobié dānshēn

Trảo nhất cá tối ái đích thâm ái đích tương ái đích thân ái đích nhân lai cáo biệt đơn thân

Muốn tìm một người thân thương, cũng yêu ta, thâm tình và đáng để yêu nhất đến giúp ta từ biệt đơn côi

.

一個多情的 癡情的 絕情的 無情的人 來給我傷痕

yīgè duōqíng de chīqíng de juéqíng de wúqíng de rén lái gěi wǒ shānghén

Nhất cá đa tình đích si tình đích tuyệt tình đích vô tình đích nhân lai cấp ngã thương ngân

Nhưng một kẻ vô tình, tuyệt tình, si tình và đa tình lại đến mang cho ta bao nhiêu vết thương

.

孤單的人那麼多

gūdān de rén nàme duō

Cô đơn đích nhân na ma đa

Người cô đơn thì nhiều đến thế

.

快樂的沒有幾個

kuàilè de méiyǒu jǐ gè

Khoái lạc đích một hữu kỷ cá

Còn hạnh phúc thì chẳng có được mấy người

.

不要愛過了 錯過了 留下了單身的我

bùyào àiguòle cuòguòle liú xiàle dānshēn de wǒ

Bất yếu ái quá liễu thác quá liễu lưu hạ liễu đơn thân đích ngã

Xin đừng như ta, một kẻ đã yêu, đã sai, đã bị bỏ lại một mình

.

獨自唱情歌

dúzì chàng qínggē

Độc tự xướng tình ca

Phải đơn côi hát tình ca

.

找一個最愛的 深愛的 相愛的 親愛的人 來告別單身

zhǎo yīgè zuì’ài de shēn ài de xiāng’ài de qīn’ài de rén lái gàobié dānshēn

Trảo nhất cá tối ái đích thâm ái đích tương ái đích thân ái đích nhân lai cáo biệt đơn thân

Muốn tìm một người thân thương, cũng yêu ta, thâm tình và đáng để yêu nhất đến giúp ta từ biệt đơn côi

.

一個多情的 癡情的 絕情的 無情的人 來給我傷痕

yīgè duōqíng de chīqíng de juéqíng de wúqíng de rén lái gěi wǒ shānghén

Nhất cá đa tình đích si tình đích tuyệt tình đích vô tình đích nhân lai cấp ngã thương ngân

Nhưng một kẻ vô tình, tuyệt tình, si tình và đa tình lại đến mang cho ta bao nhiêu vết thương

.

傷心的人那麼多

shāngxīn de rén nàme duō

Thương tâm đích nhân na ma đa

Người đau khổ thì nhiều đến như thế

.

我應該勇敢的過

wǒ yīnggāi yǒnggǎn deguò

Ngã ưng cai dũng cảm đích quá

Ta cần phải dũng cảm vượt qua

.

不要愛過了 錯過了 留下了單身的我

bùyào àiguòle cuòguòle liú xiàle dānshēn de wǒ

Bất yếu ái quá liễu thác quá liễu lưu hạ liễu đơn thân đích ngã

Xin đừng như ta, một kẻ đã yêu, đã sai, đã bị bỏ lại một mình

.

獨自唱情歌

dúzì chàng qínggē

Độc tự xướng tình ca

Phải đơn côi hát tình ca

.

這首真心的 癡心的 傷心的單身情歌

zhèshǒu zhēnxīn de chīxīn de shāngxīn de dānshēn qínggē

Giá thủ chân tâm đích si tâm đích thương tâm đích đơn thân tình ca

Bản tình ca đơn côi đầy thương tâm, si mê và chân thành này

.

誰與我來和

shuí yǔ wǒ lái hé

Thùy dữ ngã lai hòa

Ai sẽ đến hát cùng ta

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: