葬花吟 / Táng hoa ngâm – Đồng Lệ – Hồng lâu mộng OST

花谢花飞飞满天

Huā xiè huāfēi fēi mǎn tiān

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên

Hoa rụng, hoa bay, bay khắp trời

.

红消香断有谁怜

hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián

Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên

Sắc phai, hương nhạt, có ai là người thương tiếc?

.

游丝软系飘春榭

Yóusī ruǎn xì piāo chūn xiè

Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ

Tơ mềm lả lướt chốn đình xuân

.

落絮轻沾扑绣帘

luò xù qīng zhān pū xiù lián

Lạc trứ khinh triêm phốc tú liêm

Hoa liễu nhẹ bay chạm rèm thêu

.

明媚鲜妍能几时

Míngmèi xiān yán néng jǐshí

Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì

Có được mấy lúc tươi đẹp rực rỡ

.

一朝漂泊难寻觅

yī zhāo piāobó nán xúnmì

Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch

Đến lúc phiêu dạt càng khó lòng tìm thấy

.

花开易见落难寻

Huā kāi yì jiàn luò nàn xún

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm

Hoa nở dễ thấy, hoa rụng khó tìm

.

阶前愁煞葬花人

jiē qián chóu shā zàng huā rén

Giai tiền sầu sát táng hoa nhân

Trước thềm sầu khổ là người chôn hoa

.

独倚花锄偷洒泪

Dú yǐ huā chú tōu sǎlèi

Độc ỷ hoa sừ thâu sái lệ

Một mình đứng tựa mai lén khóc thầm

.

洒上空枝见血痕

sǎ shàngkōng zhī jiàn xiě hén

Sái thượng không chi kiến huyết ngân

Nước mắt rơi trên cành không trông như vệt máu

.

愿奴胁下生双翼

Yuàn nú xié xià shēng shuāngyì

Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực

Ước gì thân này sinh đôi cánh

.

随花飞到天尽头

suí huā fēi dào tiān jìntóu

Tùy hoa phi đáo thiên tận đầu

Theo hoa bay tới tận chân trời

.

尔今死去侬收葬

Ěr jīn sǐqù nóng shōu zàng

Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng

Bây giờ ngươi chết có ta chôn cất

.

未卜侬身何日丧

wèibǔ nóng shēn hé rì sàng

Vị bốc nùng thân hà nhật táng

Còn chôn thân ta chưa biết ngày nào

.

侬今葬花人笑痴

Nóng jīn zàng huā rén xiào chī

Nùng kim táng hoa nhân tiếu si

Giờ ta chôn hoa, người cười ta si ngốc

.

他年葬侬知是谁

tā nián zàng nóng zhī shì shuí

Tha niên táng nùng tri thị thùy

Sau này không biết ai người chôn ta

.

天尽头,何处有香丘

Tiān jìntóu, hé chù yǒu xiāng qiū

Thiên tận đầu, hà xứ hữu hương khâu

Nơi chân trời ấy, đâu là chốn có mồ chôn hoa

.

天尽头,何处有香丘

Tiān jìntóu, hé chù yǒu xiāng qiū

Thiên tận đầu, hà xứ hữu hương khâu

Nơi chân trời ấy, đâu là chốn có mồ chôn hoa

.

试看春残花渐落

Shìkàn chūn cánhuā jiàn luò

Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc

Xem ra khi xuân tàn hoa rụng

.

便是红颜老死时

biàn shì hóngyán lǎosǐ shí

Tiện thử hồng nhan lão tử thì

Cũng là lúc hồng nhan  phải nhạt phai

.

一朝春尽红颜老

Yī zhāo chūn jǐn hóngyán lǎo

Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão

Đến khi xuân hết hồng nhan lão

.

花落人亡两不知

huā luò rén wáng liǎng bùzhī

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri

Hoa tàn người mất đều chẳng ai hay

.

花落人亡两不知

huā luò rén wáng liǎng bùzhī

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri

Hoa tàn người mất đều chẳng ai hay

———————————————————————————————————————————

Original version:

.

花谢花飞飞满天

Huā xièhuāfēi fēi mǎn tiān

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên

Hoa rụng, hoa bay, bay khắp trời

.

红消香断有谁怜

hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián

Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên

Sắc phai, hương nhạt, có ai là người thương tiếc?

.

游丝软系飘春榭

Yóusī ruǎn xì piāo chūn xiè

Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ

Tơ mềm lả lướt chốn đình xuân

.

落絮轻沾扑绣帘

luò xù qīng zhān pū xiù lián

Lạc trứ khinh triêm phốc tú liêm

Hoa liễu nhẹ bay chạm rèm thêu

.

一年三百六十日

Yī nián sānbǎi liùshí rì

Nhất niên tam bách lục thập nhật

Một năm ba trăm sáu mươi ngày

.

风刀霜剑严相逼

fēng dāo shuāng jiàn yán xiāng bī

Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức

Đao gió, kiếm sương luôn cùng rình rập

.

明媚鲜妍能几时

Míngmèi xiān yán néng jǐshí

Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì

Còn tươi đẹp rực rỡ thì được mấy khi

.

一朝漂泊难寻觅

yī zhāo piāobó nán xúnmì

Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch

Đến lúc phiêu dạt càng khó lòng tìm thấy

.

花开易见落难寻

Huā kāi yì jiàn luò nàn xún

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm

Hoa nở dễ thấy, hoa rụng khó tìm

.

阶前愁煞葬花人

jiē qián chóu shā zàng huā rén

Giai tiền sầu sát táng hoa nhân

Trước thềm sầu khổ là người chôn hoa

.

独倚花锄偷洒泪

Dú yǐ huā chú tōu sǎlèi

Độc ỷ hoa sừ thâu sái lệ

Một mình đứng tựa mai lén khóc thầm

.

洒上空枝见血痕

sǎ shàngkōng zhī jiàn xiě hén

Sái thượng không chi kiến huyết ngân

Nước mắt rơi trên cành không trông như vệt máu

.

愿奴胁下生双翼

Yuàn nú xié xià shēng shuāngyì

Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực

Ước gì thân này sinh đôi cánh

.

随花飞到天尽头

suí huā fēi dào tiān jìntóu

Tùy hoa phi đáo thiên tận đầu

Theo hoa bay tới tận chân trời

.

天尽头,何处有香丘

Tiān jìntóu, hé chù yǒu xiāng qiū

Thiên tận đầu, hà xứ hữu hương khâu

Nơi chân trời ấy, đâu là chốn có mồ chôn hoa

.

未若锦囊收艳骨

Wèi ruò jǐn náng shōu yàn gǔ

Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt

Đành mang túi gấm nhặt xác hoa

.

一抔净土掩风流

yī póu jìngtǔ yǎn fēngliú

Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu

Một nắm đất lành lấp phong lưu

.

质本洁来还洁去

Zhì běn jié lái hái jié qù

Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ

Khi tới vốn trong sạch, nên khi đi cũng cần trong sạch

.

强于污淖陷渠沟

qiáng yú wū nào xiàn qú gōu

Cường vu ô náo hãm cừ câu

Đừng để rơi vào chốn bùn nhơ nước đọng

.

尔今死去侬收葬

Ěr jīn sǐqù nóng shōu zàng

Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng

Bây giờ ngươi chết có ta chôn cất

.

未卜侬身何日丧

wèibǔ nóng shēn hé rì sàng

Vị bốc nùng thân hà nhật táng

Còn chôn thân ta chưa biết ngày nào

.

侬今葬花人笑痴

Nóng jīn zàng huā rén xiào chī

Nùng kim táng hoa nhân tiếu si

Giờ ta chôn hoa, người cười ta si ngốc

.

他年葬侬知是谁

tā nián zàng nóng zhī shì shuí

Tha niên táng nùng tri thị thùy

Sau này không biết ai người chôn ta

.

天尽头,何处有香丘

Tiān jìntóu, hé chù yǒu xiāng qiū

Thiên tận đầu, hà xứ hữu hương khâu

Nơi chân trời ấy, đâu là chốn có mồ chôn hoa

.

试看春残花渐落

Shìkàn chūn cánhuā jiàn luò

Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc

Xem ra khi xuân tàn hoa rụng

.

便是红颜老死时

biàn shì hóngyán lǎosǐ shí

Tiện thử hồng nhan lão tử thì

Cũng là lúc hồng nhan  phải nhạt phai

.

一朝春尽红颜老

Yī zhāo chūn jǐn hóngyán lǎo

Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão

Đến khi xuân hết hồng nhan lão

.

花落人亡两不知

huā luò rén wáng liǎng bùzhī

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri

Hoa tàn người mất đều chẳng ai hay

.

花落人亡两不知

huā luò rén wáng liǎng bùzhī

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri

Hoa tàn người mất đều chẳng ai hay

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: