爱你一生嫌不够 / Yêu người một đời sao đủ / Ái nhĩ nhất sinh hiềm bất câu – Cửu Kiến (Jiu Jian)

爱你一生嫌不够

ài nǐ yīshēng xián bùgòu

Ái nhĩ nhất sinh hiềm bất câu

Yêu người một đời sao đủ

.

想是前世爱过头

xiǎng shì qiánshì ài guòtóu

Tưởng thị tiền thế ái quá đầu

Ta nghĩ chắc ta đã yêu từ kiếp trước

.

水也空自流 情也空自流

shuǐ yě kōngzìliú qíng yě kōngzìliú

Thủy dã không tự lưu tình đã không tự lưu

Nước thì không tự chảy, cũng như tình thì không tự sa vào

.

是爱人还是好朋友

shì àirén háishì hǎo péngyǒu

Thị ái nhân hoàn thị hảo bằng hữu

Người vừa là người ta yêu vừa là bạn tốt của ta

.

爱你一生嫌不够

ài nǐ yīshēng xián bùgòu

Ái nhĩ nhất sinh hiềm bất câu

Yêu người một đời sao đủ

.

哪怕一望就白头

nǎpà yīwàng jiù báitóu

Na phạ nhất vọng tựu bạch đầu

Ta sợ rằng chỉ một thoáng đã đến lúc bạc đầu

.

月也空自瘦 人也空自瘦

yuè yě kōng zì shòu rén yě kōng zì shòu

Nguyệt dã không tự sấu nhân dã không tự sấu

Trăng thì không tự khuyết, cũng như người thì không tự vò võ một mình

.

枕盟约不如拾红豆

zhěn méngyuē bùrú shí hóngdòu

Chẩm minh ước bất như thập hồng đậu

Đã cùng ta giao hẹn thì chi bằng hãy cùng ta nhặt đậu tương tư

.

欢暂且欢、忧亘古忧

huān zànqiě huān, yōu gèngǔ yōu

Hoan tạm thả hoan, ưu tuyên cổ ưu

Vui thì trong thoáng chốc, buồn thì lại dài lâu

.

牵衣总是多情柳

qiān yī zǒng shì duōqíng liǔ

Khiên y tổng thị đa tình liễu

Níu áo vấn vương như dương liễu đa tình

.

醒你已醒、梦我犹梦

xǐng nǐ yǐ xǐng, mèng wǒ yóu mèng

Tỉnh nhĩ dĩ tỉnh, mộng ngã do mộng

Muốn tỉnh người cứ tỉnh, còn ta sẽ vẫn chìm trong giấc mộng

.

相思中人易知秋

xiāngsī zhōng rén yì zhī qiū

Tương tư trung nhân dịch tri thu

Kẻ tương tư mới hiểu được mùa thu

.

爱是无所留

ài shì wú suǒ liú

Ái thị vô sở lưu

Yêu là không thể níu kéo

.

爱是无所求

ài shì wú suǒ qiú

Ái thị vô sở cầu

Yêu là không thể cầu

.

爱是从来无怨尤

ài shì cónglái wú yuàn yóu

Ái thị tòng lai vô oán vưu

Yêu là không bao giờ oán trách

.

谁负千行泪

shuí fù qiān xíng lèi

Thùy phụ thiên hành lệ

Ai là kẻ khóc lệ nghìn hàng

.

谁悬一世愁

shuí xuán yīshì chóu

Thùy huyền nhất thế sầu

Ai là kẻ buồn nhớ suốt một đời

.

等你蓦然一回首

děng nǐ mòrán yī huíshǒu

Đẳng nhĩ mạch nhiên nhất hồi thủ

Chờ đợi khoảnh khắc người vô tình quay đầu lại

.

爱你一生嫌不够

ài nǐ yīshēng xián bùgòu

Ái nhĩ nhất sinh hiềm bất câu

Yêu người một đời sao đủ

.

来生还要拴着走

láishēng huán yào shuānzhe zǒu

Lai sinh hoàn yếu thuyên trước tẩu

Đến kiếp sau vẫn muốn cùng người chung bước

.

天地随你游

tiāndì suí nǐ yóu

Thiên địa tùy nhĩ du

Đất trời tùy người ngao du

.

情路随你走

qíng lù suí nǐ zǒu

Tình lộ tùy nhĩ tẩu

Đường tình cũng tùy người cất bước

.

我不管有没有尽头

wǒ bùguǎn yǒu méiyǒu jìntóu

Ngã bất quan hữu một hữu tận đầu

Ta không cần biết có hay không có điểm tận cùng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: