青衫隐 / Thanh sam ẩn – Đổng Trinh

掩木门 月冷回旧地

Yǎn mùmén yuè lěng huí jiùdì

Yểm mộc môn nguyệt lãnh hồi cựu địa

Ta đóng lại cánh cửa gỗ, đi về vùng đất xưa trong ánh trăng lạnh lẽo

.

凝眸处 寒烟衰草凄

níngmóu chù hán yān shuāi cǎo qī

Ngưng mâu xứ hàn yên suy thảo thê

Nơi ta dừng mắt chỉ thấy sương lạnh cỏ tàn thê lương

.

一口烟霞烈火 饮不尽

yīkǒu yānxiá lièhuǒ yǐn bù jìn

Nhất khẩu yên hà liệt hỏa ẩm bất tận

Một ngụm rượu nồng uống không hết được

.

灼热满喉哪段回忆

zhuórè mǎn hóu nǎ duàn huíyì

Chước nhiệt mãn hầu na đoạn hồi ức

Đang đốt cháy cổ họng ta đó là đoạn hồi ức nào

.

暮云低 朔风卷酒旗

mù yún dī shuòfēng juǎn jiǔ qí

Mộ vân đê sóc phong quyến tửu kỳ

Mây chiều hạ thấp, gió bấc cuốn bay cờ hiệu nơi quán rượu

.

交错的 今时或往昔

jiāocuò de jīn shí huò wǎngxī

Giao thác đích kim thời hoặc vãng tích

Hiện tại cùng quá khứ đan xen

.

琴音声声若泣 晚风急

qín yīnshēng shēng ruò qì wǎn fēng jí

Cầm âm thanh thanh nhược khấp vãn phong cấp

Tiếng đàn vang vọng nghe như tiếng khóc trong gió đêm thổi mạnh

.

残月看尽多少别离

cányuè kàn jǐn duōshǎo biélí

Tàn nguyệt khán tận đa thiếu biệt ly

Trăng tàn kia đã chứng kiến hết bao lần ly biệt

.

望雪落千里 将青衫隐去

wàng xuě luò qiānlǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi ngàn dặm, nhìn bóng áo xanh dần đi khuất

.

隔天涯 不盼有相见期

gé tiānyá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Xa cách chân trời không mong có ngày gặp lại

.

酌酒独饮 再剑舞风起

zhuó jiǔ dú yǐn zài jiàn wǔ fēng qǐ

Chước tửu độc ẩm tái kiếm vũ phong khởi

Rót chén rượu mình ta uống rồi lại múa kiếm say sưa

.

空阶雨 多少成追忆

kōng jiē yǔ duōshǎo chéng zhuīyì

Không giai vũ đa thiếu thành truy ức

Trời đổ mưa ít nhiều khiến ta nhớ lại những chuyện đã qua

.

乱云飞 青锋三尺义

luàn yún fēi qīng fēng sān chǐ yì

Loạn vân phi thanh phong tam xích nghĩa

Mây bay vần vũ, chút tình nghĩa đặt nơi mũi kiếm

.

杜鹃醉 傲骨隐青衣

dùjuān zuì àogǔ yǐn qīngyī

Đỗ Quyên túy  ngạo cốt ẩn thanh y

Say rượu Đỗ Quyên, sự bất khuất ẩn giấu sau vẻ ngoài đơn bạc

.

不过一眼望去 相思意

bùguò yīyǎn wàng qù xiāngsī yì

Bất quá nhất nhãn vọng khứ tương tư ý

Chưa từng có dù chỉ một ánh mắt nhìn lại,  nhưng ý nhớ thương

.

眉间心上无力回避

méi jiān xīn shàng wúlì huíbì

Mi gian tâm thượng vô lực hồi tỵ

Luôn hiển hiện không cách gì ngăn được

.

谁低语 千里故人稀

shuí dīyǔ qiānlǐ gùrén xī

Thùy đê ngữ thiên lý cố nhân hy

Là ai đang thầm thì, ngàn dặm khó gặp lại cố nhân

.

谁挑眉 未悔平生意

shuí tiāo méi wèi huǐ píng shēngyì

Thùy thiêu mi vị hối bình sinh ý

Là ai đang nhíu mày, ta chưa từng hối hận những việc đã làm

.

桃花笑尽春风 再难觅

táohuā xiào jǐn chūnfēng zài nán mì

Đào hoa tiếu tận xuân phong tái nan mịch

Khó thấy được hoa đào tươi thắm suốt cả mùa xuân

.

何处相守何来相聚

hé chù xiāng shǒu hé lái xiāngjù

Hà xứ tương thủ hà lai tương tụ

Nơi đâu là chốn ta cùng chờ đợi, biết tới nơi nào mới có thể gặp nhau

.

望雪落千里 将青衫隐去

wàng xuě luò qiānlǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi ngàn dặm, nhìn bóng áo xanh dần đi khuất

.

隔天涯 不盼有相见期

gé tiānyá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Xa cách chân trời không mong có ngày gặp lại

.

再把酒凭祭 一醉问天地

zài bǎjiǔ píng jì yī zuì wèn tiāndì

Tái bả tửu bằng tế nhất túy vấn thiên địa

Lại rót rượu uống say hỏi đất trời

.

黄泉远 孤魂又何依

huángquán yuǎn gū hún yòu hé yī

Hoàng tuyền viễn cô hồn hựu hà y

Chốn hoàng tuyền xa xôi, cô hồn rồi biết nương tựa vào đâu

.

望雪落千里 将青衫隐去

wàng xuě luò qiānlǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi ngàn dặm, nhìn bóng áo xanh dần đi khuất

.

隔天涯 不盼有相见期

gé tiānyá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Xa cách chân trời không mong có ngày gặp lại

.

策马故里 何处是往昔

cè mǎ gùlǐ hé chù shì wǎngxī

Sách mã cố lý hà xứ thị vãng tích

Quất ngựa phi nơi đường cũ, nhưng nơi đâu mới là chốn xưa

.

杯空停 落梅如雪砌

bēi kōng tíng luòméi rú xuě qì

Bôi không đình lạc mai như  tuyết thế

Nơi dừng chân không có rượu, chỉ có cánh hoa mai rụng tầng tầng lớp lớp như tuyết phủ

.

枉梦痕依稀 任尘世来去

wǎng mèng hén yīxī rèn chénshì lái qù

Uổng mộng ngân y hy nhiệm trần thế lai khứ

Chẳng để tâm đến đau thương khi mộng không thành, tự do tự tại đi về nơi trần thế

.

知几许 多情自伤己

zhī jǐ xǔduō qíng zì shāng jǐ

Tri kỷ hứa đa tình tự thương kỷ

Đã biết bao lần vì đa tình mà tự làm mình đau đớn

.

三两声 零乱不成曲

sān liǎng shēng língluàn bùchéng qǔ

Tam lưỡng thanh linh loạn bất thành khúc

Chỉ đôi ba tiếng đàn lác đác rối bời không thể hợp thành điệu nhạc

.

拾寒阶 苔滑任尘积

shí hán jiē tái huá rèn chén jī

Thập hàn giai đài hoạt nhiệm trần tích

Bậc thềm lạnh giá mặc rêu phong mọc đầy

.

不如不如归去 子规啼

bùrú bùrú guī qù zǐguī tí

Bất như bất như quy khứ tử quy đề

Tiếng chim quyên khóc như đang hỏi chi bằng hãy quay về

.

参商永离何时归期

shēn shāng yǒng lí hé shí guīqī

Sâm thương vĩnh ly hà thời quy kỳ

Sao Sâm sao Thương vĩnh viễn cách xa biết bao giờ mới gặp được nhau

.

—————————————————————————————————————————–

* 眉间心上无力回避 / mi gian tâm thượng vô lực hồi tỵ: lấy từ bài Ngự Nhai Hành của Phạm Trọng Yêm, “Đo lai thử sự, mi gian tâm thượng, vô kế tương hồi tỵ (chuyện tương tư ấy luôn xuất hiện trên đôi mày và trong cõi lòng, không có cánh nào né tránh được)”.

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: