相思引 / Tương tư dẫn – Đổng Trinh

啦啦啦啦…
la la la la la…

啦啦啦啦..
la la la la la…

夢隨風萬里
Mèng suí fēng wànlǐ
Mộng tùy phong vạn lý
Mộng theo gió đi ngàn dặm

幾度紅塵來去
jǐdù hóngchén láiqù
Kỉ độ hồng trần lai khứ
Thế gian đi lại đã bao lần

人面桃花長相依
rén miàn táohuā zhǎng xiàng yī
Nhân diện đào hoa trường tương y
Khuôn mặt người cũ vẫn như xưa

又是一年春華成秋碧
yòu shì yī nián chūnhuá chéng qiū bì
Hựu thị nhất niên xuân hoa thành thu bích
Lại thêm một năm, vẻ rực rỡ ngày xuân đã chuyển sang sắc xanh của trời thu

莫歎明月笑多情
mò tàn míngyuè xiào duō qíng
Mạc thán minh nguyệt tiếu đa tình
Đừng trách trăng kia cười đa tình

愛早已難盡
ài zǎoyǐ nán jìn
Ái tảo dĩ nan tẫn
Ái tình từ lâu đã không dứt được

你的眼眸如星
nǐ de yǎn móu rú xīng
Nhĩ đích nhãn mâu như tinh
Ánh mắt người như ánh sao

回首是瀟瀟暮雨
huíshǒu shì xiāoxiāo mùyǔ
Hồi thủ thị tiêu tiêu mộ vũ
Quay lại chỉ thấy mưa chiều bay lất phất

天涯盡頭看流光飛去
tiānyá jìntóu kàn liúguāng fēi qù
Thiên nhai tẫn đầu khán lưu quang phi khứ
Nơi tận cùng chân trời, nhìn tia sáng vụt bay đi

不問何處是歸期
bùwèn hé chù shì guīqī
Bất vấn hà xứ thị quy kỳ
Không hỏi đâu là chốn quay về

幾世情緣不負相思引
jǐshì qíngyuán bù fù xiāngsī yǐn
Kỷ thế tình duyến bất phụ tương tư dẫn
Mấy kiếp tình duyên không phụ tương tư dẫn lối

等待繁花能開滿天際
děngdài fánhuā néng kāi mǎn tiān jì
Đẳng đãi phồn hoa năng khai mãn thiên tế
Chờ đợi hoa kia có thể rực nở trải khắp tận chân trời

只願共你一生不忘記
zhǐ yuàn gòng nǐ yīshēng bù wàngj
Chích nguyện cộng nhĩ nhất sinh bất vong ký
Chỉ mong được cùng người suốt đời không phai nhạt

莫回首
mò huíshǒu
Mạc hồi thủ
Không thay đổi

笑對萬千風情
xiào duì wàn qiān fēngqíng
Tiếu đối vạn thiên phong tình
Nụ cười chan chứa tình cảm

夢隨風萬里
Mèng suí fēng wànlǐ
Mộng tùy phong vạn lý
Mộng theo gió đi ngàn dặm

幾度紅塵來去
jǐdù hóngchén láiqù
Kỉ độ hồng trần lai khứ
Thế gian đi lại đã bao lần

人面桃花長相依
rén miàn táohuā zhǎng xiàng yī
Nhân diện đào hoa trường tương y
Khuôn mặt người cũ vẫn như xưa

又是一年春華成秋碧
yòu shì yī nián chūnhuá chéng qiū bì
Hựu thị nhất niên xuân hoa thành thu bích
Lại thêm một năm, vẻ rực rỡ ngày xuân đã chuyển sang sắc xanh của trời thu

莫歎明月笑多情
mò tàn míngyuè xiào duō qíng
Mạc thán minh nguyệt tiếu đa tình
Đừng trách trăng kia cười đa tình

愛早已念起
ài zǎoyǐ niàn qǐ
Ái tảo dĩ niệm khởi
Ái tình từ lâu đã luôn hoài niệm

你的眼眸如星
nǐ de yǎn móu rú xīng
Nhĩ đích nhãn mâu như tinh
Ánh mắt người như ánh sao

回首是瀟瀟暮雨
huíshǒu shì xiāoxiāo mùyǔ
Hồi thủ thị tiêu tiêu mộ vũ
Quay lại chỉ thấy mưa chiều bay lất phất

天涯盡頭看流光飛去
tiānyá jìntóu kàn liúguāng fēi qù
Thiên nhai tẫn đầu khán lưu quang phi khứ
Nơi tận cùng chân trời, nhìn tia sáng vụt bay đi

不問何處是歸期
bùwèn hé chù shì guīqī
Bất vấn hà xứ thị quy kỳ
Không hỏi đâu là chốn quay về

幾世情緣不負相思引
jǐshì qíngyuán bù fù xiāngsī yǐn
Kỷ thế tình duyến bất phụ tương tư dẫn
Mấy kiếp tình duyên không phụ tương tư dẫn lối

等待繁花能開滿天際
děngdài fánhuā néng kāi mǎn tiān jì
Đẳng đãi phồn hoa năng khai mãn thiên tế
Chờ đợi hoa kia có thể rực nở trải khắp tận chân trời

只願共你一生不忘記
zhǐ yuàn gòng nǐ yīshēng bù wàngj
Chích nguyện cộng nhĩ nhất sinh bất vong ký
Chỉ mong được cùng người suốt đời không phai nhạt

莫回首
mò huíshǒu
Mạc hồi thủ
Không thay đổi

笑對萬千風情
xiào duì wàn qiān fēngqíng
Tiếu đối vạn thiên phong tình
Nụ cười chan chứa tình cảm

幾世情緣不負相思引
jǐshì qíngyuán bù fù xiāngsī yǐn
Kỷ thế tình duyến bất phụ tương tư dẫn
Mấy kiếp tình duyên không phụ tương tư dẫn lối

等待繁花能開滿天際
děngdài fánhuā néng kāi mǎn tiān jì
Đẳng đãi phồn hoa năng khai mãn thiên tế
Chờ đợi hoa kia có thể rực nở trải khắp tận chân trời

只願共你一生不忘記
zhǐ yuàn gòng nǐ yīshēng bù wàngj
Chích nguyện cộng nhĩ nhất sinh bất vong ký
Chỉ mong được cùng người suốt đời không phai nhạt

莫回首
mò huíshǒu
Mạc hồi thủ
Không thay đổi

笑對萬千風情
xiào duì wàn qiān fēngqíng
Tiếu đối vạn thiên phong tình
Nụ cười chan chứa tình cảm

————————————————————————-
* 人面桃花/nhân diện đào hoa: thành ngữ; để chỉ/mô tả khi muốn nhắc tới người yêu cũ

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: