不管有多苦 / Mặc kệ có bao nhiêu đau khổ – Na Anh

站在属于我的角落

Zhàn zài shǔyú wǒ de jiǎoluò

Trạm tại chúc vu ngã đích giác lộ

Ta đứng tại góc đường của riêng mình

.

假装自己只是个过客

jiǎzhuāng zìjǐ zhǐshìgè guòkè

Giả trang tự kỷ chỉ thị cá quá khách

Vờ như chính mình chỉ là kẻ qua đường

.

我的心在人群中闪躲

wǒ de xīn zài rénqún zhōng shǎnduǒ

Ngã đích tâm tại nhân quần trung thiểm đóa

Trái tim ta trốn trong đám đông

.

不懂我们之间这份真情犯了什么错

bù dǒng wǒmen zhī jiān zhè fèn zhēnqíng fànle shénme cuò

Bất đổng ngã môn chi gian giá phân chân tình phạm liễu thập ma thác

Không biết tình cảm chân thật của chúng ta thì có gì tội lỗi

.

若你不是你

ruò nǐ bùshì nǐ

Nhược nhĩ bất thị nhĩ

Nếu em không phải là em

.

而我不是我

ér wǒ bùshì wǒ

Nhi ngã bất thị ngã

Và ta cũng không phải là ta

.

那又多快乐

nà yòu duō kuàilè

Na hựu đa khoái lạc

Thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều

.

不管与你的路有多苦

bùguǎn yǔ nǐ de lù yǒu duō kǔ

Bất quan dữ nhĩ đích lộ hữu đa khổ

Mặc kệ con đường đi cùng em có bao nhiêu đau khổ

.

我只想要拥有最后的祝福

wǒ zhǐ xiǎng yào yǒngyǒu zuìhòu de zhùfú

Ngã chỉ tưởng yếu ủng hữu tối hậu đích chúc phúc

Ta chỉ mong cuối cùng có được hạnh phúc

.

再多的伤害我都不在乎

zài duō de shānghài wǒ dū bùzàihū

Tái đa đích thương hại ngã đô bất tại tại hồ

Ta không quan tâm sẽ phải nhận thêm bao nhiêu thương tổn

.

愿你我挣脱一切的束缚

yuàn nǐ wǒ zhēngtuō yīqiè de shùfù

Nguyện nhĩ ngã tranh đoái nhất thiết đích thúc phược

Mong sao chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc

.

不管与你的路有多苦

bùguǎn yǔ nǐ de lù yǒu duō kǔ

Bất quan dữ nhĩ đích lộ hữu đa khổ

Mặc kệ con đường đi cùng em có bao nhiêu đau khổ

.

擦干眼泪告诉自己不准哭

cā gān yǎnlèi gàosù zìjǐ bù zhǔn kū

Sát can nhãn lệ cáo tố tự kỷ bất chuẩn khốc

Ta gạt khô nước mắt tự nhắc mình không được khóc

.

我不怕谁说这是个错误

wǒ bùpà shuí shuō zhè shì gè cuòwù

Ngã bất phạ thùy thuyết giá thị cá thác ngộ

Ta không sợ ai nói đây chỉ là một sai lầm

.

只要你我坚持永不认输

zhǐyào nǐ wǒ jiānchí yǒng bù rènshū

Chỉ yếu nhĩ ngã kiên trì vĩnh bất nhận du

Chỉ cần chúng ta kiên trì vĩnh viễn không khuất phục

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: