Thương tâm tiểu tiễn – Lý Duyệt Quân

你說 你手中 有斬愁 的劍

nǐ shuō nǐ shǒuzhōng yǒu zhǎn chóu de jiàn

Nhĩ thuyết nhĩ thủ trung hữu trảm sầu đích kiếm

Ngươi nói trong tay ngươi cầm là thanh kiếm trảm sầu

.

為何不把情絲 一刀兩斷

wèihé bù bǎ qíngsī yīdāoliǎngduàn

Vị hà bất bả tình ti nhất đao lưỡng đoạn

Vậy sao không mang tơ tình một kiếm cắt đứt

.

你說 你手中 有斬愁 的劍

nǐ shuō nǐ shǒuzhōng yǒu zhǎn chóu de jiàn

Nhĩ thuyết nhĩ thủ trung hữu trảm sầu đích kiếm

Ngươi nói trong tay ngươi cầm là thanh kiếm trảm sầu

.

為何不把情絲 一刀兩斷

wèihé bù bǎ qíngsī yīdāoliǎngduàn

Vị hà bất bả tình ti nhất đao lưỡng đoạn

Vậy sao không mang tơ tình một kiếm cắt đứt

.

任我看 東窗日出

rèn wǒ kàn dōng chuāng rì chū

Nhiệm ngã khán đông song nhật xuất

Mặc ta trông mặt trời mọc đằng đông nơi cửa sổ

.

任我望 西樓月圓

rèn wǒ wàng xī lóu yuè yuán

Nhiệm ngã vọng tây lâu nguyệt viên

Mặc ta ngắm trăng tròn chốn lầu tây

.

春燕歸來無消息阿

chūnyàn guīlái wú xiāoxī ā

Xuân yến quy lai vô tiêu tức ah

Cánh én xuân trở về không tin tức

.

大雁南去飛鳴遠

dàyàn nán qù fēi míng yuǎn

Đại nhạn nam khứ phi minh viễn

Cánh nhạn về phương nam đã bay xa

.

你說 你手中 有斬愁 的劍

nǐ shuō nǐ shǒuzhōng yǒu zhǎn chóu de jiàn

Nhĩ thuyết nhĩ thủ trung hữu trảm sầu đích kiếm

Ngươi nói trong tay ngươi cầm là thanh kiếm trảm sầu

.

為何不把情絲 一刀兩斷

wèihé bù bǎ qíngsī yīdāoliǎngduàn

Vị hà bất bả tình ti nhất đao lưỡng đoạn

Vậy sao không mang tơ tình một kiếm cắt đứt

.

任我畫 傷心的眉

rèn wǒ huà shāngxīn de méi

Nhiệm ngã họa thương tâm đích my

Mặc ta hiện vẻ thương tâm

.

任我擦 流淚的眼

rèn wǒ cā liúlèi de yǎn

Nhiệm ngã sát lưu lệ đích nhãn

Mặc ta lau nước mắt tràn mi

.

相逢殘月楊柳岸阿

xiāngféng cányuè yángliǔ àn ā

Tương phùng tàn nguyệt dương liễu ngạn ah

Gặp lại khi trăng tàn nơi bờ liễu rủ

.

良宵美景團圓難

liángxiāo měijǐng tuányuán nán

Lương tiêu mỹ cảnh đoàn viên nan

Đêm đẹp mỹ cảnh người khó đoàn viên

.

是傷 是痛 是怨

Shì shāng shì tòng shì yuàn

Thị thương thị thống thị oán

Là thương tâm, là đau đớn, là ai oán

.

是傷 是痛 是怨

Shì shāng shì tòng shì yuàn

Thị thương thị thống thị oán

Là thương tâm, là đau đớn, là ai oán

.

是愛 是恨 是緣

Shì ài shì hèn shì yuán

Thị ái thị hận thị duyên

Là yêu, là hận, là duyên

.

你是一支射向我芳心的箭

Nǐ shì yī zhī shè xiàng wǒ fāngxīn de jiàn

Nhĩ thị nhất chi xạ hướng ngã phương tâm đích tiễn

Ngươi chính là mũi tên bắn xuyên tim ta

.

你是一支射向我芳心的箭

Nǐ shì yī zhī shè xiàng wǒ fāngxīn de jiàn

Nhĩ thị nhất chi xạ hướng ngã phương tâm đích tiễn

Ngươi chính là mũi tên bắn xuyên tim ta

.

相逢時從來急

Xiāngféng shí cónglái jí

Tương phùng thời tòng lai cấp

Khi tương phùng luôn vội vã

.
揮手間情義切

huīshǒu jiān qíngyì qiè

Huy thủ gian tình nghĩa thiết

Lúc vung tay là dứt tình

.

思念你彩雲追月

sīniàn nǐ cǎiyún zhuī yuè

Tư niệm nhĩ thái vân truy nguyệt

Nhớ người như thái vân truy nguyệt

.

牽掛你日日夜夜

qiānguà nǐ rì rì yè yè

Khiên quải nhĩ nhật nhật dạ dạ

Vấn vương người ngày ngày đêm đêm

.

相逢時從來急

Xiāngféng shí cónglái jí

Tương phùng thời tòng lai cấp

Khi tương phùng luôn vội vã

.
揮手間情義切

huīshǒu jiān qíngyì qiè

Huy thủ gian tình nghĩa thiết

Lúc vung tay là dứt tình

.

思念你彩雲追月

sīniàn nǐ cǎiyún zhuī yuè

Tư niệm nhĩ thái vân truy nguyệt

Nhớ người như thái vân truy nguyệt

.

牽掛你日日夜夜

qiānguà nǐ rì rì yè yè

Khiên quải nhĩ nhật nhật dạ dạ

Vấn vương người ngày ngày đêm đêm

.

是傷 是痛 是怨

Shì shāng shì tòng shì yuàn

Thị thương thị thống thị oán

Là thương tâm, là đau đớn, là ai oán

.

是愛 是恨 是緣

Shì ài shì hèn shì yuán

Thị ái thị hận thị duyên

Là yêu, là hận, là duyên

.

你是一支射向我芳心的箭

Nǐ shì yī zhī shè xiàng wǒ fāngxīn de jiàn

Nhĩ thị nhất chi xạ hướng ngã phương tâm đích tiễn

Ngươi chính là mũi tên bắn xuyên tim ta

.

你是一支射向我芳心的箭

Nǐ shì yī zhī shè xiàng wǒ fāngxīn de jiàn

Nhĩ thị nhất chi xạ hướng ngã phương tâm đích tiễn

Ngươi chính là mũi tên bắn xuyên tim ta

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: