Tương tư thập giới thi – Thương Ương Gia Mục Thố

第一最好不相见,如此便可不相恋。
Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến
Thứ nhất, tốt nhất là đừng thấy nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau

第二最好不相知,如此便可不相思。
Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư
Thứ hai, tốt nhất là đừng biết nhau, như thế sẽ không phải tương tư

第三最好不相伴,如此便可不相欠。
Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiên khả bất tương khiếm
Thứ ba, tốt nhất là đừng bên nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau

第四最好不相惜,如此便可不相忆。
Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức
Thứ tư, tốt nhất là đừng thương tiếc nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau

第五最好不相爱,如此便可不相弃。
Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí
Thứ năm, tốt nhất là đừng yêu nhau, như thế sẽ không phải từ bỏ nhau

第六最好不相对,如此便可不相会。
Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội
Thứ sáu, tốt nhất là đừng đối đầu nhau, như thế sẽ không phải gặp lại nhau

第七最好不相误,如此便可不相负。
Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ
Thứ bảy, tốt nhất là đừng hiểu lầm nhau, như thế sẽ không phải phụ nhau

第八最好不相许,如此便可不相续。
Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục
Thứ tám, tốt nhất là đừng hẹn ước nhau, như thế sẽ không phải cùng nhau

第九最好不相依,如此便可不相偎。
Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi
Thứ chín, tốt nhất là đừng dựa vào nhau, như thế sẽ không phải quyến luyến nhau

第十最好不相遇,如此便可不相聚。
Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ
Thứ mười, tốt nhất là đừng gặp gỡ nhau, như thế sẽ không phải bên nhau

但曾相见便相知,相见何如不见时。
Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời
Vừa gặp nhau thì đã hiểu nhau, nhưng gặp nhau chẳng thà chưa gặp

安得与君相诀绝,免教生死作相思。
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư
Có cách nào để đoạn tuyệt với người, tránh cho sống chết khiến tương tư

Advertisements
Categories: thơ, Trung Quốc | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: